Skip to content

Ministerie van IenW behaalt hoogste niveau CO2-Prestatieladder

Op donderdag 4 maart ontving staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens een online event het certificaat voor het bereiken van niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inclusief RWS, ILT, PBL en KNMI, behaalt hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van de CO₂-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder als managementinstrument

Het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat passen de CO2-Prestatieladder al jaren toe als managementinstrument om CO2-reductie planmatig in de organisatie te verankeren. Daarnaast dient de CO2-Prestatieladder als inkoopinstrument, waarmee bedrijven die hierop gecertificeerd zijn gunningsvoordeel krijgen bij aanbestedingen. De Prestatieladder biedt ook een goed meet- en monitoringssysteem dat inzicht geeft in de CO2-reductiemaatregelen in de organisatie. 

Van niveau 3 naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Niveau 5 is het sluitstuk in het professionaliseren van het sturen op CO2. In 2017 begon IenW op niveau 3, dat gaat over de eigen uitstoot van de organisatie door het gebruik van onder meer gas, elektra en het wagenpark. In 2018 is IenW doorgegroeid naar niveau 4. Bij niveaus 4 en 5 gaat het ook om onze inkoop en de uitstoot in de keten. Bij niveau 5 is voldaan aan de eis om voor de keten afrekenbare doelen te formuleren en de monitoring die op orde is. Met de certificering voor niveau 5 is voor IenW en Rijkswaterstaat goed in beeld waar de CO2 uitstoot zit, en kan met dat inzicht nog beter gestuurd worden. De methodiek van de CO2 Prestatieladder wordt dan ook bewust gebruikt omdat het één van de manieren is om invulling te geven aan de doelen van het klimaatakkoord.

Op de goede weg verder

Secretaris-generaal van het ministerie van IenW, Jan-Hendrik Dronkers: “De stap naar niveau 5 op de ladder is een erkenning voor de structurele wijze waarop we door het hele ministerie heen met duurzaamheid bezig zijn. Zo rijden we al met 500 elektrische auto’s rond, ontwikkelen we met onze aannemers elektrische graafmachines en openen we over 2 jaar ons eigen windmolenpark op de Maasvlakte”

Dat het ministerie van IenW het certificaat voor niveau 5 in ontvangst mag nemen is een mooie mijlpaal, maar wel eentje die stevige verplichtingen met zich mee brengt. Die verplichting gaan het ministerie van IenW en Rijkwaterstaat onder andere aan met de implementatie van de Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’.

De audit bij het ministerie van IenW

Lead auditor Suzanne Stokman voerde namens DNV de beoordeling bij het ministerie van IenW op basis van de CO2-Prestatieladder uit: "Dit ministerie had ambities om de prestatie op duurzaamheid zelfs door te zetten naar een niveau 5 beoordeling. Samen met mijn collega auditoren hebben we deze beoordeling, heel duurzaam, in het vierde kwartaal van 2020 volledig ‘online’ uitgevoerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet alleen het enige Ministerie met een trede op de ladder maar ook nog het eerste ministerie met een certificaat op het hoogste niveau. Het ministerie heeft zich onderscheiden op een aantal punten:
  1. Stimulerende en voorbeeldrol binnen overheidsbestuur;
  2. Ontwikkeling strategie en implementatie van maatregelen samen met opdrachtnemers;
  3. Actieve rol binnen initiatieven en innovatie van CO2 reductie.
Namens DNV GL wil ik iedereen binnen het ministerie, inclusief Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Planbureau voor de Leefomgeving en het KNMI van harte feliciteren met het behalen van dit positieve resultaat. Ik wens jullie veel succes om in het krachtenveld van politiek, bestuurlijke verantwoordelijkheid, internationale doelstellingen en duurzame ambities jullie innovatieve koers voort te zetten." What do you want to do ? New mailCopy
 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?