Skip to content

ISRS7 certificaat voor een gezonde EODD organisatie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is in oktober gecertificeerd voor het International Safety Rating System 7 (ISRS7) certificaat. Hierbij is zelfs niveau 6 bereikt, wat inhoudt dat het niveau hoog is ten opzichte van een gemiddeld bedrijf.  

De audit werd uitgevoerd op het gebied van het meten, verbeteren en aantoonbaar maken van milieu-, veiligheids- en buisiness performances. C- EODD, kolonel van Oirschot, zegt trots te zijn op het behaalde resultaat. Doelstelling was minimaal handhaven van niveau 5. Het behaalde niveau 6 is een aanzienlijke verbetering. De resultaten van de audit geven een goed beeld van de professionaliteit van de EODD en de “drive” van de mensen. Want voor de EODD geldt: “Voldoende is niet goed genoeg.” 

De EODD beschikt al een aantal jaren over een Integraal Zorg Systeem op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM). In het ISRS7 certificering is integraal de normen van ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14000 (milieu) en de OSHAS 18001 (arbeidsomstandigheden) opgenomen. 

Met de uitreiking van het certificaat heeft de EODD een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Nadat de resultaten bekend zijn gesteld aan het voltallige managementteam is aan de C-EODD het nieuwe certificaat ISRS7, niveau 6 uitgereikt.