Skip to content

ISO 45001 onder RvA-accreditatie als eerste mogelijk bij DNV GL

Sinds 26 september 2018 is DNV GL door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd om ISO 45001 certificaten uit te geven. Hiermee is DNV GL de eerste certificerende instelling in Nederland, die ISO 45001-certificaten onder de accreditatie van de RvA kan aanbieden.

Waarom is accreditatie belangrijk? 

In feite mag elke instantie met een onafhankelijke toezichthoudende commissie van deskundigen, organisaties toetsen en een certificaat afgeven. De vraag is, wat de waarde is van zo’n toetsing. Accreditatie is belangrijk omdat de RvA internationaal erkend is als onpartijdig en onafhankelijk toezichthouder van internationale normen, waarbij vooral gelet wordt op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van een certificerende organisatie. DNV GL is bevoegd om het accreditatiemerk op certificaten te hanteren, waardoor de opdrachtgever en diens klanten het vertrouwen hebben dat de toetsing juist heeft plaats gevonden met het ultieme doel om (inter)nationale handel te bevorderen.

VAN OHSAS 18001 naar ISO 45001

De ISO 45001 is op 12 maart 2018 gepubliceerd. Deze norm vervangt de OHSAS 18001-norm. Gecertificeerde organisaties hebben drie jaar te tijd om over te stappen naar ISO 45001. Vanaf 12 maart 2021 verliezen OHSAS 18001-certificaten hun geldigheid en zijn alleen nog ISO 45001-certificaten geldig.

Wat is het verschil tussen een geaccrediteerd en een niet-geaccrediteerd certificaat?

Het verschil tussen een geaccrediteerd certificaat en niet-geaccrediteerd certificaat is het feit dat de certificerende instelling, die het certificaat uitgeeft, geen accreditatie heeft voor de sector of het schema. Het bedoelde certificaat valt dan niet onder toezicht van een accreditatie-instelling.

Meer informatie over ISO 45001

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?