Skip to content

IFV en DNV bundelen krachten voor bijdrage aan veilige energietransitie

Intentieverklaring getekend om samen meer impact te realiseren aan een veilige energietransitie

IJle Stelstra (IFV) and Maurice Adriaensen (DNV)

ARNHEM – 28 juni 2021: De energietransitie is voor Nederland één van de grootste opgaven van deze tijd. IFV en DNV sluiten 24 juni een intentieverklaring voor samenwerking aan een veilige energietransitie. Vanuit een gezamenlijke visie op een veilige energietransitie hebben het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en DNV de ambitie om de strategische samenwerking de komende jaren te intensiveren en daarmee samen meer impact te maken en een grotere bijdrage te kunnen leveren aan een veilige energietransitie.

Inspanning vanuit kennis en autoriteit
Het IFV, als publiek kennisinstituut op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg en DNV, als internationaal erkende onafhankelijke autoriteit op het gebied van risicomanagement, zekerheid en veiligheid, slaan de handen ineen met deze intentieverklaring.

Nils Rosmuller, lector Transport & Energieveiligheid IFV: ‘Om de schadelijke effecten van klimaatverandering af te wenden is het van belang dat we onze samenleving van fossiele brandstoffen ontdoen, en met duurzamere bronnen komen. Er zijn allerhande ontwikkelingen gaande op dit gebied. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen, buurtbatterijen, elektrische auto’s, waterstofproductie en -opslag, windturbines, enzoverder[i]. Al deze technologische innovaties en ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden. Door de bijkomende veiligheidsrisico’s goed te begrijpen, helpen we de samenleving om deze transitie tot een succes te maken. Gezamenlijk optrekken om kennis te delen rondom deze risico’s, is vanuit mijn optiek een absolute ‘must-do’ voor de samenleving.’

Ambitie
De samenwerking zal de komende drie jaar geïntensiveerd worden waarbij één van de afspraken is om een gezamenlijk onderzoeksprogramma te ontwikkelen. Ook is het belangrijk om het debat rondom dit thema aan te jagen.. De intentieverklaring is op 24 juni ondertekend door Maurice Adriaensen Director and Market Area Manager Netherlands, Belgium and Israel, Theo Bosma Program Director Energy Systems DNV en IJle Stelstra, directeur IFV en Peter Bos, kwartiermaker Onderwijs IFV.

IJle Stelstra: ‘We gebruiken onze technische en strategische kennis en kunde om een leidende rol te pakken en een geïnformeerde operatie en besluitvorming te realiseren. Samen hebben we meer impact om een bijdrage te leveren aan een veilige energietransitie. Ik ben dan ook trots op deze intentieverklaring.’

Maurice Adriaensen: ‘Het toekomstige schone energiesysteem is complex maar technisch en economisch zeker haalbaar. Een voorwaarde voor de versnelling van de energie transitie is dat het nieuwe energiesysteem veilig werkt. Wij zijn er trots op dat wij met onze brede en diepe energie expertise kunnen bijdragen aan de veiligheid van het energiesysteem in Nederland.’


Over IFV
Het IFV is het publieke kennisinstituut op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Vanuit de verschillende lectoraten van het IFV wordt kennis ontwikkeld op het gebied van brandveiligheid, incidentbestrijding, crisisbeheersing en transport en energieveiligheid. Vanuit het onderwijs en onderzoek van het IFV vloeit deze kennis het veld van veiligheidsregio’s en andere crisispartners in. Het IFV heeft ook een uitstekende positie op het snijvlak van rijk-regio en de verschillende crisispartners die zich landelijk en regionaal hebben georganiseerd.

Lees meer op www.ifv.nl


Over DNV
Vanuit haar streven leven, bezit en het milieu te beschermen stelt DNV organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV biedt classificering, technische borging, software en onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gasindustrie, energiecentrales en de duurzame energiesector. De energie gerelateerde expertise van DNV omvat onshore en offshore opwekking, transmissie en distributie van stroom uit wind, zonne-energie en conventionele energiebronnen, intelligente netwerken, duurzaam energiegebruik en kennis van energiemarkten en -regelgeving. De ruim 4000 energiedeskundigen van DNV ondersteunen klanten in meer dan 100 landen over de hele wereld bij het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening.

Lees meer op www.dnv.nl