Skip to content

IFS Broker en IFS Logistic hebben een nieuwe versie

Nieuwe normatieve documenten voor IFS Broker en IFS Logistics

Per 1 oktober 2021 zijn de nieuwe subversies van IFS Broker, versie 3.1 en IFS Logistics, versie 2.3 van kracht. In beide schema's zijn geen grote wijzigingen. De wijzigingen zijn voornamelijk omdat de normen met de GFSI-eisen worden gebenchmarkt. 

Wat betekent dit?

IFS Broker

Per 1 oktober is de subversie 3.1 van kracht. De norm moet voldoen aan de GFSI Benchmarking requirement 2020.1. 

Belangrijkste wijzigingen:

  • Het puntensysteem, dit wordt aangepast aan het puntensysteem van IFS Food versie 7, B beoordelingen zijn nu punten van verbetering en geen bevinding
  • Aanpassingen in de rapportage (auditor)
  • Uitvoering van correcties binnen 28 dagen na de audit, bewijzen naar auditor sturen
  • Geen wijzigingen in de eisen in de standaard
  • Onaangekondigde audit blijft optioneel bij IFS Broker
IFS Logistics Deze subversie, 2.3, is ook per 1 oktober van kracht. In de nieuwe versie zijn enkele vernieuwingen in IFS Food versie 7.  Belangrijkste punten:
  • Het puntensysteem, dit wordt aangepast aan het puntensysteem van IFS Food versie 7, B beoordelingen zijn nu punten van verbetering en geen bevinding
  • Aanpassingen in de rapportage (auditor)
  • Uitvoering van correcties binnen 28 dagen na de audit, bewijzen naar auditor sturen
  • Geen wijzigingen in de eisen in de standaard
  • Let op. Bij subversie 2.2 was een onaangekondigde audit al verplicht bij elke 3e IFS audit.
Wilt u meer weten over de wijzigingen? Op de website van IFS kunt u de wijzigingen van beide schema's vinden. Kijk hier om de documenten met de wijzigingen te downloaden.