Skip to content

Hoe kunnen we de uitdagingen aanpakken en profiteren van de kansen die een duurzame en gedigitaliseerde toekomst biedt?

DNV GL probeert deze vraag te beantwoorden.

Onze Energy Transition Outlook voorspelt dat hernieuwbare energie 50% van de wereldwijde energievoorziening zal leveren in 2050. Maar hoe zal de opbouw van zonne-energie, wind en opslag zich ontwikkelen en zal grid-integratie veilig zijn?

Digitalisering creëert nieuwe risico's die voortkomen uit sensoren, communicatie en software. Hoe kunnen we vertrouwen vestigen in nieuwe digitale technologieën om hun heilzame, veilige gebruik te garanderen? En hoe kunnen we de kansen van de komende verstoring benutten?

Digitalisering hervormt de olie- en gasindustrie, zowel in de vorm van baanbrekende nieuwe baanbrekende technologieën als incrementele veranderingen in de manier waarop we werken. Hoe kunnen probabilistische digitale twins helpen om de onderhoudskosten te verlagen, de uptime van bedrijfsmiddelen te vergroten en een veiligere werking te garanderen? Hoe kunnen we corrosie onder isolatie detecteren en beheren? Wat zijn de veiligheidsimplicaties van AI?

Tegelijkertijd is er een transitie aan de gang, die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we energie betrekken, opslaan en integreren. Wat zijn de wereldwijde vooruitzichten tot 2050? Kan waterstof als een belangrijke energiedrager naar voren komen?

Deze complexe trends zijn van invloed op ons allemaal. Samen kunnen we hun inherente kansen vastleggen en ervoor zorgen dat onze industrieën zich op een veilige en duurzame manier ontwikkelen. Daarom investeert DNV GL jaarlijks 1% van onze omzet in strategisch onderzoek en ontwikkeling op lange termijn, waarbij onze partners in de waardeketen bijeenkomen.


Wilt u meer lezen over het onderzoek? Kijk dan op deze pagina.