Skip to content

Het is nu tijd om te starten met MVO

Een tal van organisaties houden zich bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar dit is lang niet voor elke organisatie vanzelfsprekend. Is uw organisatie nog niet actief bezig met MVO? Of bent u zich niet bewust van de huidige MVO inspanningen van uw organisatie? Dan is het nu de tijd om u hierin te verdiepen. Gebruik de kracht van uw managementsysteem om aan de toenemende MVO verwachtingen te voldoen.

De Europese Unie heeft in 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze richtlijn moet zorgen voor meer transparantie als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wat is de CSRD?

Voor grote organisaties is het vanaf 2024 verplicht om aan de CSRD richtlijn te voldoen. Om aan de CSRD te voldoen, moeten organisaties rapporteren over de impact die hun organisatie heeft op mens en milieu. Dit eist veel voorbereidend werk, onder andere het verzamelen van data en het inrichten van een rapportageproces. 

Voor wie heeft de CSRD gevolgen?

Voor grote organisaties is het vanaf 2024 verplicht om aan de CSRD richtlijn te voldoen. In 2026 is ook het MKB aan de beurt. Het is voor grote organisaties van belang om dit jaar te starten met de voorbereidingen, om in 2024 te kunnen rapporteren over het jaar 2023. Wanneer wordt een organisatie gezien als ‘grote organisatie’?  Uw organisatie is beursgenoteerd of voldoet aan twee van de volgende criteria:
  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer van 40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Hoe kunt uw organisatie aan de CSRD richtlijn voldoen?

Om te voldoen aan de CSRD richtlijn moeten organisaties rapporteren over de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. Met behulp van MVO Prestatieladder certificering maakt u deze prestaties concreet en aantoonbaar.  Wanneer u het MVO Prestatieladder certificaat heeft behaald, is MVO verslaggeving reeds onderdeel van uw MVO managementsysteem. Dit zorgt ervoor dat de CSRD onderwerpen makkelijker kunnen worden doorgevoerd in uw strategie, beleid, doelstellingen en acties. Wanneer uw organisatie het MVO Prestatieladder certificaat heeft behaald, bent u in staat om aan de eisen van de CSRD richtlijn te voldoen. 

Starten met MVO?

Bereid u goed voor door onze whitepaper “In 10 stappen naar een MVO managementsysteem” en de eisen van de MVO Prestatieladder te lezen. DNV kan voor u een MVO quickscan uitvoeren. Hiermee brengen we de duurzame ontwikkelingen van uw organisatie in kaart en halen we aandachtspunten naar boven. Binnen twee dagen weet u waar uw organisatie staat en kunt u gericht toewerken naar MVO Prestatieladder certificering. 

Wilt u meer informatie?