Skip to content

GROW en ministerie van EZK tekenen samenwerkingsovereenkomst om innovatiekracht van windenergie op zee te vergroten

DNV GL draagt bij in dit consortium door onderzoek te verrichten naar technische risico's van elektrische systemen en naar opbrengstmaximalisatie.

UTRECHT, NEDERLAND - 22 Maart 2019 – Windenergie op zee speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze energievoorziening. Dit blijkt uit de diverse energie-akkoorden en rapporten over de energietransitie en de koers die is ingezet in het ontwerp Klimaatakkoord. GROW, het consortium van toonaangevende Nederlandse offshore wind industrie- en onderzoekpartners waar DNV GL ook deel van uitmaakt, werkt hard aan de benodigde innovaties om deze belangrijke rol in te kunnen vullen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt GROW van harte. “De Nederlandse offshore wind sector loopt met GROW op de troepen vooruit.” aldus Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van EZK. “Daarom tekent mijn ministerie vandaag een samenwerkingsovereenkomst met GROW. Hiermee gaan we de positie van windenergie op zee én van de Nederlandse windsector verder versterken.” 

GROW werkt aan de maatschappelijke opgave van de verduurzaming van de energievoorziening. Het voert een samenhangend programma van Research, Development & Demonstration (RD&D) uit, variërend van meer fundamenteel onderzoek, tot en met demonstratie of de uitrol van offshore windenergie innovaties. Onderzoeksvragen binnen het programma zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen windturbines eenvoudiger en tegen lagere kosten worden geïnstalleerd? Hoe kan de milieubelasting van bijvoorbeeld geluid, worden beperkt of zelfs worden voorkomen? Hoe kunnen onderhoudsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?

Sandor Gaastra: “Door de intensieve samenwerking en kennisdeling binnen GROW met partijen uit de hele waardeketen van offshore wind, kunnen succesvolle innovaties relatief snel worden toegepast in de praktijk. Voor ons is GROW dan ook een interessante gesprekspartner waar we graag de samenwerking mee aangaan.”

Voorzitter van GROW Peter Terium: “Voor het halen van de energie- en klimaatdoelen moeten overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nog meer samenwerken. Dat begint bij innovatie. Deze overeenkomst helpt ons om het innovatie-tempo hoog te houden.”

DNV GL en GROW
DNV GL draagt bij in dit consortium door onderzoek te verrichten op het gebied van wind farm control en ‘wake-effecten’ en onderzoek op het gebied van dynamische interacties van elektrische systemen. Meer informatie over DNV GL’s offshore wind kwaliteiten kun je hier vinden. 

Stay informed

Subscribe