Skip to content

Goedkoper van het gas af met lage temperatuur warmtenetten

TKI consortium onderzoekt potentieel lage temperatuur warmtenetten

Arnhem, 3 december 2018Een lage temperatuur warmtenet in de gebouwde omgeving blijkt een goedkopere oplossing voor het warmtevoorzieningsvraagstuk te zijn dan all-electric oplossingen zoals met lucht-warmtepompen. Dit is een belangrijk tussentijds resultaat van het onderzoek dat TKI WINST uitvoert om inzicht te krijgen in de goedkoopste en meest CO2 besparende methode voor een duurzame warmtevoorziening.

Nederland zal de komende jaren een warmtetransitie ondergaan omdat Nederland ‘van gas los’ moet. Dat betekent voor de gebouwde omgeving dat er geïnvesteerd moet worden in isolatie en alternatieve warmteconcepten, gebaseerd op elektriciteit, groen gas en/of warmtenetten, om te blijven voorzien in de warmtebehoefte.

Het TKI WINST consortium doet onderzoek naar de kosten en het CO2-reducerend vermogen van verschillende technologieën om van gas los te komen. De tussentijdse resultaten van het onderzoek zijn bekend en kunnen hier bekeken worden. Opmerkelijke bevindingen zijn dat voor de bestaande gebouwde omgeving lage temperatuur warmtenetten goedkoper en schoner zijn dan die van all-electric oplossingen, zoals individuele lucht-warmtepompen. Ook berekende het consortium dat met de huidige technologieën tot 80% CO2 bespaard kan worden.

Het kostenvoordeel van lage temperatuur warmtenetten is mogelijk als de benodigde investering in een warmtenet met duurzame bronnen gedragen wordt op regioniveau. Een wijk-voor-wijk aanpak is nadelig voor de toepasbaarheid van grote duurzame bronnen. Om 100% CO2 reductie te realiseren, moet een duurzame oplossing gevonden worden voor de piekvraag naar warmte op koude winterdagen en moet de elektriciteitsvoorziening nog duurzamer worden.

Het onderzoek van TKI WINST zal in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden. Er zal nog verder onderzoek gedaan worden naar andere wijken met een ander warmtevraagprofiel en met een ander warmtebron potentieel.

Download de tussentijdse resultaten

 

TKI WINST december 2018 - tussentijdse resultaten