Skip to content

Gecertificeerde ZZP’ers in de zorg dragen bij aan uw ISO 9001 en HKZ-certificering

De afgelopen jaren zijn steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden voor zichzelf gaan werken als ZZP’er. Als zorginstelling heeft u daar wellicht ook mee te maken. Het is een goede mogelijkheid om tekorten aan personeel op te lossen.

Er zitten echter ook risico’s aan. Eigen personeel wordt regelmatig geschoold, bevoegd- en bekwaamheden worden bijgehouden. Voor ZZP’ers is dat minder vanzelfsprekend, zij moeten hun scholing immers zelf betalen, zowel in tijd als in geld.  Met een gecertificeerde ZZP’er in de zorg, weet u zeker dat de diploma’s en VOG-verklaring zijn gecheckt en dat bevoegd- en bekwaamheden zijn afgetekend. 

Wat houdt het keurmerk ZZP’ers in de Zorg in?

Het keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en Welzijn bevat eisen voor verpleegkundigen, verzorgenden, kraamverzorgenden, begeleiders, jeugd- en jongerenwerkers van niveau 3 t/m 7. Zorgverleners die het keurmerk hebben behaald, voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz).

Voldoen aan eisen uit de ISO 9001 en HKZ-norm

Ook kunt u als zorginstelling aantonen dat het personeel dat onder uw verantwoordelijkheid werkt de benodigde competenties heeft, zoals vereist in de ISO 9001-norm en de afgeleide HKZ-normen. Daarnaast voldoet u ook aan de ISO 9001 eis dat u beheersmaatregelen moet vaststellen voor extern geleverde processen, producten en diensten die door externe aanbieders worden geleverd.  De norm bevat eisen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en ook eisen die te maken hebben met ondernemerschap. Vanuit de marktpartijen was aangegeven dat men het belangrijk vindt dat op beide terreinen eisen worden gesteld. 

Hoe wordt de kwaliteit van de ZZP’er geborgd?

Elke ZZP’er die over het Keurmerk ZZP’ers in de Zorg en Welzijn wil beschikken moet een examen afleggen. Dit bestaat uit een portfolio, waarin naast diploma’s en een VOG-verklaring, ook een geldige inschrijving bij de KvK moet zitten, een inschrijving in het BIG-register of een SKJ-registratie, beoordelingen van zorginstellingen en/of individuele cliënten, een polis van de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een klachtenprocedure en een incidentmeldingen systeem.  Daarnaast moeten er vragen worden beantwoord over:
  • de doelstellingen in hun rol als zorgverlener, maar ook als ondernemer,
  • de inventarisatie van risico’s en de beheersmaatregelen, 
  • maatregelen voor informatiebeveiliging, 
  • incidentmeldingen,
  • hoe men op de hoogte blijft van ontwikkelingen etc.

Er moeten ook zorgdossiers meegebracht worden naar het gesprek, zodat zorgleefplannen kunnen worden gecheckt, of er moet een verklaring zijn van zorginstellingen, dat de kandidaat betrokken is geweest bij de uitvoering van afspraken in het zorgdossier en de evaluatie daarvan.  

Kortom, met een gecertificeerde ZZP’er in de zorg haalt u iemand in huis die aantoonbaar beschikt over de vereiste kwalificaties en dat de kennis en kunde op peil wordt gehouden. Het certificaat is drie jaar geldig en daarna moet iemand opnieuw aantonen dat hij nog aan de voorwaarden voldoet.  Als u van ZZP’ers gebruikt maakt, is het aan te raden specifiek naar gecertificeerde ZZP’ers te vragen! 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Persoonscertificatie via 010 29 22 810 of via e-mail: zzpzorg@dnv.com