Skip to content

Een arbeidsongeval? Voortaan doet u zelf onderzoek

Na eerder uitgevoerde pilots door de Nederlandse Arbeidsinspectie, dienen werkgevers vanaf 1 januari 2023 zelf onderzoek te doen na een meldingsplichtig arbeidsongeval. Dit onderzoek omvat de achtergronden van het arbeidsongeval en de verbeteringen die de werkgever gaat treffen. Door deze nieuwe werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan veel meer werkgevers zich richten op de verbetering van veiligheidsmaatregelen en de veiligheidscultuur.

Het aantal ongevallen op het werk is aanzienlijk. Jaarlijks vinden er ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaats. Hierom is het van belang dat de werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie meer gericht wordt op het trekken van lering uit ongevallen.

Wanneer bent u verplicht om melding te maken van een ongeval?

U bent verplicht om een ongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer het ongeval blijvend letsel en/of ziekenhuisopname als gevolg heeft of een dodelijke afloop heeft. In sommige gevallen blijft de Nederlandse Arbeidsinspectie het onderzoek zelf uitvoeren: 
  • Het ongeval had een dodelijk gevolg.
  • Het slachtoffer is jonger dan achttien jaar.
  • Er was een familielid van de werkgever betrokken.
  • De historie van de organisatie geeft daar aanleiding toe.
  • Er is sprake van een ongeval met grote maatschappelijke impact. 

Wat verandert er voor u?

In de nieuwe werkwijze zal de Nederlandse Arbeidsinspectie de ongevalslocatie blijven bezoeken. Wanneer de werkgever het onderzoek zelf mag instellen, moet er binnen vijftien werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan worden opgesteld. Deze wordt beoordeeld door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan worden afgekeurd, voert de Nederlandse Arbeidsinspectie alsnog zelf het onderzoek uit. Dit kan leiden tot een boete. Als de rapportage en het verbeterplan worden goedgekeurd, gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie later na of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

Effectief onderzoek leren uitvoeren na een arbeidsongeval?

Wilt u leren om effectief onderzoek te doen naar ongewenste gebeurtenissen zoals arbeidsongevallen, incidenten, procesverstoringen, afwijkingen en klachten?  

Neem deel aan onze training Systematische Oorzaken Analyse Techniek (SOAT)

Risico's beheersen die een gevaar vormen voor de veiligheid van uw medewerkers?

ISO 45001 is de internationale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. Naleving van de norm helpt u om gevaren te identificeren en gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk te beoordelen. 

Lees hier meer over ISO 45001. 


Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie