Skip to content

DNV GL werkt samen met N.V. Metacentrum in Suriname

Sinds juni 2017 werkt DNV GL nauw samen met N.V. Metacentrum.

DNV GL werkt samen met N.V. Metacentrum in Suriname. Sinds juni 2017 werkt DNV GL nauw samen met N.V. Metacentrum.

Directeur van N.V. Metacentrum is de heer Ruurdt Jukema en hij is geen onbekende van DNV GL én in Suriname. Hij heeft van 2007 tot 2011 in Amerika voor DNV GL gewerkt bij onze Maritieme divisie. Daarnaast heeft de heer Jukema (die al sinds zijn jeugd in Suriname woont) een uitstekend netwerk opgebouwd in Suriname. De reden van de samenwerking ligt in het feit dat er nog veel mogelijkheden zijn voor bedrijven in Suriname om te verbeteren op gebieden als risico- en procesbeheersing, stakeholdermanagement, veiligheid, milieu, voedselveiligheid en intern auditeren. Tevens eisen meer en meer buitenlandse afnemers een erkend certificaat (o.a. ISO 9001, ISO 14001 en/of FSSC 22000). Samen met onze nieuwe partner verwachten we nog beter in te kunnen spelen op de vele mogelijkheden op het gebied van training en certificatie.  Contactgegevens N.V. Metacentrum De heer Ruurdt Jukema Tel: +597 8693876 en +597 7500715 Indien u contact wenst met ons kantoor in Nederland kunt u contact opnemen met de heer Chris de Back en u kunt natuurlijk ook contact zoeken met uw Lead Auditor: Tel: +31 (0)6 10320327 of +31 (0)10 2922772 email: chris.de.back@dnvgl.com Wist u dat DNV GL:
  • sinds 1997 werkzaam is in Suriname op het gebied van certificatie en training?
  • marktleider is in Suriname op het gebied van geaccrediteerde managementsysteemcertificatie?
  • ongeveer 150 certificaten heeft uitgegeven in Suriname?
  • verschillende trainingen verzorgt op het gebied van “normkennis” en “intern auditeren”. Deze trainingen zijn internationaal erkend door IRCA