Skip to content

DNV GL blijft persoonscertificaten in het werkveld Steigerbouw afgeven conform ISO 17024

Graag brengen wij onder uw aandacht dat DNV GL nog steeds steigerbouwcertificaten afgeeft conform de internationale accreditatienorm ISO 17024 voor Persoonscertificatie.

DNV GL heeft de huidige procedures en reglementen beoordeeld en de tot nu toe gevolgde werkwijze kan onverkort worden voortgezet.  

Hierdoor is DNV GL nog steeds in staat om persoonscertificaten af te geven die voldoen aan de behoefte in de markt: Het kunnen aantonen dat men beschikt over de vereiste deskundigheid, vastgesteld door een onafhankelijke organisatie. 

Een persoonscertificaat van DNV GL voor het werkveld Steigerbouw voldoet aan het aantoonbaar maken van de deskundigheid zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenregeling. Met het persoonscertificaat kan aan en door opdrachtgevers of toezichthouders worden aangetoond dat men beschikt over gekwalificeerd personeel. 

Marktpartijen kunnen in ons permanent actuele register: www.CertCheck.nl verifiëren wat de status is van een behaald persoonscertificaat. Registratie in CertCheck vereist niet dat een persoon ook VCA gecertificeerd moet zijn en daarmee is directe verificatie mogelijk van de specifieke deskundigheid van de betrokken steigerbouwer. Alle door DNV GL gecertificeerden staan hierin geregistreerd, zodat direct is na te gaan of iemand een geldig certificaat heeft. DNV GL is bezig om het huidige certificatieschema te optimaliseren en waarborgt dat dit blijft voldoen aan de ISO 17024, waar onafhankelijkheid en een gedegen certificatieproces centraal staan. 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft geen specifieke route voor hoe er invulling gegeven kan of moet worden aan deskundigheidseisen. Daarom voldoet de wijze waarop DNV GL al 20 jaar lang persoonscertificaten uitgeeft en zal blijven doen, in alle opzichten aan de wetgeving. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft namelijk aan in Artikel 7.23b dat personen een toereikende en specifieke opleiding gehad moeten hebben. Voor de letterlijke tekst verwijzen we u naar het betreffende artikel uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Samen met marktpartijen zullen stappen gemaakt worden in het verder verbeteren van de kwaliteit, eenduidigheid en toezicht op het gehele certificatieproces, opdat de markt kan blijven vertrouwen op een door DNV GL gecertificeerd persoon. 

Als DNV GL blijven we dus persoonscertificaten uitgeven voor Steigerbouwers zowel nationaal als internationaal. DNV GL hecht eraan om tot een eenduidig kwalitatief betrouwbaar certificatieschema te komen, waarmee er wordt voldaan aan een kwaliteitsstandaard waarop opdrachtgevers en (Steigerbouw)bedrijven op kunnen vertrouwen.

Meer informatie over persoonscertificatie voor steigerbouw?

Mocht u specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons. steigerbouw@dnvgl.com of telefonisch via 010 - 29 22 810.

Of kijk op onze website

Downloads

 

Certificatie-overeenkomst

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep