Skip to content

De Roze Loper certificering bij DNV GL

Ook DNV GL certificeert organisaties voor de Roze Loper

De Roze Loper is een keurmerk waar zorg- en welzijn instellingen aan kunnen voldoen. Het is speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) in een zorg- en welzijnsinstelling zich thuis kunnen voelen. De reden voor dit initiatief is het gebrek aan aandacht voor deze groep.

Er zijn signalen dat er binnen diverse zorginstellingen nog wel het een en ander te verbeteren valt voor LHBTI cliënten, maar het wordt pas schrijnend als LHBTI cliënten, uit vrees voor pesten of zelfs discriminatie, hun seksuele voorkeur en/of genderidentiteit onvermeld laten in hun contacten met hulpverleners. Daarom is de Roze Loper certificering in het leven geroepen met als doel het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen.

De organisaties die zich voor de Roze Loper willen laten certificeren hebben een beleid nodig waar aandacht besteed wordt aan de LHBTI gemeenschap. Het is van belang dat alle betrokkenen zich realiseren dat LHBTI cliënten net als ieder ander mens de behoefte hebben om zich te uiten op een manier die bij hen past. Daarom is het belangrijk dat de organisatie alle bestaande en nieuwe cliënten en hun familie informeert over het LHBTI beleid. Daarnaast is er aandacht nodig voor seksuele diversiteit binnen de organisatie. Hiervoor kunnen activiteiten georganiseerd worden rondom het LHBTI thema. Ook is het belangrijk dat de organisatie een aantal gedragsregels opstelt tegen pesten en uitsluiten van cliënten. Wanneer LHBTI cliënten het gevoel hebben dat andere cliënten, familieleden van cliënten of verplegers zich niet aan het beleid houden moet er een manier zijn om hier anoniem melding van te maken. 

Roze Loper Scan

Wanneer u zich voor de Roze Loper wilt laten certificeren kunt u als instelling de Roze Loper scan doen. Met deze tool kunt u meten hoe uw organisatie scoort met betrekking tot seksuele diversiteit en genderidentiteit. Wanneer de auditor bij uw organisatie langskomt zal hij deze scan meenemen en bij cliënten en werknemers informeren naar het LHBTI beleid binnen de instelling. 

DNV GL wil graag een bijdrage leveren aan het doel van de stichting De Roze Loper: de LHBTI vriendelijkheid in zorg- en welzijnsinstellingen te vergroten. DNV GL kan vanuit haar expertise als certificerende instelling en vanuit haar missie een bijdrage leveren aan de bewustwording van personeel en cliënten van zorginstellingen. Dit met als doel te werken aan een klimaat van tolerantie, respect en veiligheid.

Met de Roze Loper kunt u als organisatie laten zien dat u het belangrijk vindt om rekening te houden met de diversiteit binnen uw instelling.

Wilt u uw organisatie ook voor de Roze Loper laten certificeren?

Kijk dan op de pagina ‘De Roze Loper Certificering’ voor meer informatie.