Skip to content

Buurtbatterijen economisch en maatschappelijk haalbaar

Haalbaarheidsonderzoek van een industriebreed consortium o.l.v. DNV GL toont aan dat kleinschalige, op het netwerk aangesloten energieopslagsystemen in bepaalde situaties economisch haalbaar zijn

ARNHEM, (19 Maart 2018) – Er is een rendabele businesscase voor kleinschalige, op het netwerk aangesloten energieopslagsystemen, ofwel 'buurtbatterijen', die de voortdurende groei van decentrale energieopwekking van wind- en zonne-energie ondersteunt. Dit is een van de belangrijkste bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek dat DNV GL, samen met batterijbouwer Alfen en aggregator Peeeks vandaag heeft gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd met een industriebreed consortium, in opdracht voor RVO. Uit het onderzoek blijkt dat lokale opslagsystemen zowel economisch als maatschappelijk haalbaar zijn, zeker gezien de huidige kosten van li-on batterijtechnologieën en de kosten van van netwerkuitbreiding. Daarnaast beschrijft het rapport een besluitvormingsmodel dat netbeheerders en andere stakeholders helpt om bedrijfsmodellen en inkomstenstromen voor lokale opslag voor alle markten te identificeren en optimaliseren.

Netwerken inrichten op gedecentraliseerde opwekking
Gedecentraliseerde energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines zijn belangrijk voor de overgang naar een duurzamere energietoekomst. Met deze energiebronnen kunnen energieverbruikers de kosten terugbrengen en bijdragen aan een duurzamere energiemix met een lagere uitstoot van broeikasgassen. Maar dergelijke energiebronnen zorgen voor schommelingen en vormen daarmee een extra belasting van het lokale elektriciteitsnet. Het net moet worden voorbereid op eventuele piekleveringen: momenten waarop er te veel zon- en windenergie wordt geleverd.

Netbeheerders kunnen de capaciteit van hun netwerk met ondergrondse kabels uitbreiden, maar dit kost veel tijd en geld. Een andere oplossing is om batterijen in de buurt van gedecentraliseerde energiebronnen te installeren. De batterijen slaan de hoeveelheid energie die teveel opgewekt is, op en leveren dit aan het net wanneer de vraag hoger is dan het aanbod. In de meeste landen is wettelijk vastgelegd dat netbeheerders geen eigenaar mogen zijn van dergelijke opslagsystemen. De batterijen zijn het bezit van onafhankelijke partijen die de capaciteit als dienst aan de distributienetbeheerder en andere stakeholders verkopen. 

Het rapport beschrijft de voorwaarden en belanghebbende partijen, waaronder huiseigenaren, energiehandelaren en netbeheerders, die nodig zijn om lokale opslagdiensten haalbaar te maken. Daarnaast toont het rapport aan dat alle partijen profiteren van een nauwe samenwerking.  

Iedereen profiteert van rendabele lokale opslagsystemen
Voor netbeheerders kunnen lokale opslagsystemen die in samenwerking met meerdere partijen worden geëxploiteerd, een goedkoper alternatief zijn voor het uitbreiden van hun net. Lokale opslagsystemen kunnen bovendien veel sneller in gebruik worden genomen dan nieuwe netcapaciteit en de inpassing heeft  minder impact op de lokale omgeving en bevolking. Er hoeven immers geen wegen te worden opengebroken om nieuwe kabels in de grond te leggen. Uit het rapport blijkt dat langetermijncontracten een commercieel interessante optie zijn voor partijen die buurt batterijen willen installeren en exploiteren. Met deze contracten kunnen partijen vaak ook eenvoudiger investeringen aantrekken voor nieuwe projecten. Eindgebruikers, zowel particulieren als bedrijven, profiteren op hun beurt van een betrouwbare en betaalbare levering van duurzame elektriciteit.

Ditlev Engel, CEO DNV GL - Energy: “Om de energie transitie te versnellen hebben we snelle en betaalbare oplossingen nodig. Buurtbatterijen zullen het makkelijker maken voor gebruikers om over te gaan op zon- en windenergie en voor netbeheerders om energie van zon en wind in te passen in het net. Wij zullen samen met onze partners blijven zoeken naar oplossingen die de energie transitie versnellen zodat we de klimaatdoelstellingen van Parijs ook in Nederland kunnen halen. 

Het nieuwe onderzoek ondersteunt niet alleen de haalbaarheid van lokale energieopslagsystemen, maar beschrijft ook de factoren die een succesvolle implementatie kunnen verhinderen. De bevindingen zijn samengebracht in een beslisboom. Deze beslisboom kan wereldwijd worden gebruikt om te bepalen of buurtbatterijen een rendabele oplossing zijn. Wanneer lokale opslagsystemen een rendabele oplossing vormen, kan de beslisboom ook worden gebruikt om de bedrijfsmodellen binnen een multistakeholderbenadering te optimaliseren.

Het rapport is beschikbaar en kan hier worden gedownload. Neem bij vragen contact op met projectleider Haike van de Vegte.


Over DNV GL
DNV GL is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement. Gedreven door ons doel om leven, eigendommen en het milieu te beschermen, helpen we onze klanten om de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Wij bieden classificatie, technische borging, software en onafhankelijke, deskundige adviesdiensten voor de maritieme sector, de olie-, gas- en energiesector en de sector voor hernieuwbare energiebronnen. Wij bieden ook certificerings- en logistieke diensten aan klanten binnen een breed scala aan industrieën. Wij zijn actief in meer dan 100 landen, en onze deskundigen zetten zich ervoor in om klanten te helpen de wereld veiliger, intelligenter en groener te maken.

DNV GL in de energiesector en sector voor hernieuwbare energiebronnen
DNV GL levert wereldwijd erkende test- en adviesdiensten voor de energiewaardeketen, onder andere op het gebied van duurzame energiebronnen en energiemanagement. Onze expertise omvat onshore en offshore windenergie, zonne-energie, conventionele energiebronnen, transmissie en distributie, smart grids, het gebruik van duurzame energie, en energiemarkten en regelgeving. Onze deskundigen ondersteunen klanten over de hele wereld bij het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening.

Ga voor meer informatie naar www.dnvgl.com/energy  

Download the energy transition framework for cities report

 

Energy Transition Framework for cities