Skip to content

BRCGS 9: de nieuwe versie van de BRCGS-norm voor voedselveiligheid

Er wordt binnen BRCGS weer gewerkt aan de revisie van de BRC Global Standard voor voedselveiligheid. Versie 8 van de norm is de laatste en momenteel geldende versie, deze werd gepubliceerd op 1-8-2018. De publicatie van de nieuwe versie wordt in augustus 2022 verwacht. Recent is de conceptversie van de BRCGS 9 verschenen, daarin zijn de belangrijkste wijzigingen vastgelegd. Vanaf februari 2023 wordt tegen de nieuwe versie geauditeerd.

Wat wordt er verwacht van de BRCGS versie 9.0? 

Met de revisie in zicht, zullen er een aantal dingen veranderen in het certificatie traject. De exacte wijzigingen zullen beschikbaar zijn na de publicatie van de norm. In augustus 2022 wordt de draft verder uitgewerkt en vanaf februari 2023 wordt er tegen de nieuwe versie BRCGS versie 9.0 geauditeerd. 

De draft versie gaat uit van de volgende wijzigingen:

  • Anticipatie op de nieuwe GFSI erkenningscriteria
  • Het onderwerp voedselveiligheidscultuur wordt verder uitgewerkt
  • Er zijn meer vereisten inzake de validering van HACCP plannen
  • Controle van de apparatuur is verder in detail beschreven

Wilt u meer informatie?