Skip to content

Bestaande aardgasnet en woningen voor het eerst in Nederland overgezet naar waterstof

Dit is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat en nu voor het eerst in Nederland door Stedin wordt toegepast.

Rotterdam, 11 december 2020 - In Uithoorn stroomt vanaf vandaag waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof. Dit is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat en nu voor het eerst in Nederland door Stedin wordt toegepast. Stedin werkt hierbij samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant DNV GL. Feenstra voert werkzaamheden aan de binnen installatie uit en Nefit Bosch en Remeha leveren de waterstof cv-ketels. Dit project is voor alle partners een kans om te leren over de overgang van aardgas naar waterstof in bestaande gasnetten.

In 2050 wil de overheid geen aardgas meer gebruiken in woningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het verwarmen van woningen met waterstof kan in de toekomst een alternatief zijn naast volledig elektrisch en warmtenetten. In Uithoorn wordt dit nu in de praktijk onderzocht. De ombouw van aardgas naar waterstof bestaat uit een aantal stappen. Het onderzoeken van bestaande gasleidingen en verbindingen zowel in de straat als in de woningen en het verwarmen van woningen met speciale waterstof cv-ketels. Stedin werkt hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

“In Uithoorn onderzoeken we in de praktijk hoe wij ons bestaande aardgasnet geschikt kunnen maken voor waterstof. Gedurende een aantal weken stroomt er waterstof door de gasleidingen en verwarmen we de huizen met waterstof. Zo leren we over wat een ombouw van aardgas naar waterstof precies betekent voor ons als netbeheerder en voor de partijen waarmee wij samenwerken”, vertelt Marc van der Linden, CEO van Stedin. “Dat dit nu in de praktijk gebeurt is een mijlpaal voor Stedin. Het toont aan dat we de gebouwde omgeving, met de juiste stappen en een aantal aanpassingen in ons netwerk, technisch geschikt kunnen maken voor het gebruik van duurzame gassen en waterstof in de toekomst.”

DNV GL ondersteunt Stedin gedurende het gehele project op het gebied van veiligheid in de meest brede zin van het woord; bij het opstellen van de benodigde procedures, -werkwijzen en -werkvoorschriften en bij de afstemming met andere stakeholders, zoals veiligheidsregio en brandweer. Tevens heeft DNV GL de gasinstallatie geleverd, die als alternatief wordt gebruikt voor de toekomstige waterstof toevoer vanuit het hogedruk gasnetwerk. De installatie is voorzien van alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, zodat deze probleemloos kan worden ingezet in de bebouwde omgeving. Na afloop van het project zal DNV GL de rapportage en verslaglegging voor haar rekening nemen. 

Over DNV GL 
DNV GL is de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitsborging, actief in meer dan 100 landen. Door zijn brede ervaring en diepgaande expertise bevordert DNV GL veiligheid en duurzame prestaties, bepaalt het industriële benchmarks en inspireert en bedenkt oplossingen. Of het nu gaat om het beoordelen van een nieuw scheepsontwerp, het optimaliseren van de prestaties van een windpark, het analyseren van sensorgegevens van een gaspijpleiding of het certificeren van de toeleveringsketen van een voedingsbedrijf, DNV GL stelt haar klanten en hun belanghebbenden in staat om met vertrouwen kritische beslissingen te nemen. Gedreven door zijn doel, het beschermen van leven, eigendommen en het milieu, helpt DNV GL de uitdagingen en wereldwijde transformaties aan te pakken waarmee zijn klanten en de wereld vandaag worden geconfronteerd, en is het een vertrouwde stem voor veel van 's werelds meest succesvolle en vooruitstrevende bedrijven.

Lees meer op www.dnvgl.nl