Skip to content

Bent u al klaar voor BRCGS Packaging, versie 6?

In dit nieuwsbericht geven wij u een update van de BRC Packaging versie 5 en de BRCGS voor verpakkingsmaterialen versie 6.

De BRCGS Global Standard voor verpakkingsmaterialen versie 6, die in augustus 2019 is gepubliceerd, helpt producenten in de hele supply chain bij het leveren van veilige verpakkingsmaterialen, het beheren van de productkwaliteit om te voldoen aan de eisen van klanten en bij het handhaven van de wetgeving.

De voormalige BRCGS, BRC-standaard, die oorspronkelijk in 2001 gepubliceerd werd, is ontworpen om de consument te beschermen door een gemeenschappelijke basis te bieden voor de certificering van bedrijven die verpakkingen leveren aan voedselproducenten en producenten van non-food producten.

Deze BRCGS-norm specificeert de productveiligheid, de kwaliteit en de operationele criteria die elke organisatie die verpakkingen produceert moet hebben om te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot wettelijke naleving en bescherming van de consument.

De overgang naar BRCGS voor verpakkingsmaterialen, versie 6

Bedrijven die al gecertificeerd zijn volgens de norm voor verpakkingsmaterialen hebben een periode van 6 maanden voordat alle audits worden uitgevoerd volgens versie 6 (vanaf februari 2020).

De scope van de norm is herzien. De norm is niet langer van toepassing op locaties waar de primaire exploitatie van de fabriek het produceren van consumentenproducten is. Dergelijke producten worden geaudit volgens de wereldwijde norm voor consumentenproducten versie 4. 

Bovendien zijn de hygiëne-eisen nu alleen nog maar gebaseerd op risico's. Dit is een vereenvoudiging, waarbij de vorige twee hygiëneniveaus worden afgeschaft en de verantwoordelijkheid voor het opnemen daarvan in de risicoanalyse en de risicobeoordeling op de locatie wordt gelegd. 

Daarnaast is het onaangekondigde auditprogramma voor de standaard vereenvoudigd. De locatie kan of een aangekondigde of onaangekondigde controle kiezen, die op een meer verenigbare benadering over de relevante normen zoals voedsel en verbruiksgoederen wijst.

Er wordt voortdurend de nadruk gelegd op managementbetrokkenheid, op een gevaren- en risicoanalyse gebaseerd veiligheidsprogramma en op ondersteuning van de kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. Veranderingen in versie 6 zijn bedoeld om de focus van de audit te richten op de implementatie van goede manieren van produceren binnen de productiegebieden, terwijl tegelijkertijd de diversiteit binnen de verpakkingsindustrie en de vaardigheden die nodig zijn om deze sector te controleren, worden erkend.

De belangrijkste wijzigingen in de BRCGS voor verpakkingsmaterialen versie 6:

• Verbetering van de processen die worden gebruikt door kwaliteitsmanagementsystemen bij de controle van gedrukte verpakkingen en door middel van een gevaren- en risicoanalyse.

• De continuïteit van het auditproces wereldwijd blijven waarborgen. 

• Het belang van een cultuur van productveiligheid en -kwaliteit in het kader van het verbeteren van de transparantie en samenhang in de hele voedsel supply chain.

• Vereenvoudiging van de hygiënevoorschriften die uitsluitend op risico's gebaseerd zijn.

• Invoering van een nieuwe fundamentele voorwaarden, corrigerende en preventieve maatregelen, om problemen aan te pakken en het risico dat deze zich voordoen tot een minimum te beperken.

• Op basis van risico's een microbiologisch milieubewakingsprogramma opzetten.

• Vereenvoudiging van het onaangekondigde auditprogramma.


(Bron: BRCGS: Guide to key changes. Issue 6. Packaging Materials. 2019.)


Lees hier meer over de overgang naar BRCGS versie 6.


 

Rebranding van BRC naar BRCGS

De BRC-standaard heeft een naamswijziging ondergaan en wordt vanaf nu BRCGS genoemd, dit staat voor Brand Reputation through Compliance Global Standards . Waarom is dit belangrijk? Met de verandering wordt o.a. het logo gewijzigd. Dit kan voor verwarring zorgen, maar het is belangrijk om te weten dat het om dezelfde norm gaat.  Lees hier meer over de overgang naar BRCGS versie 6.

Meer informatie

  Op naar een veilige en duurzame Food Supply Chain

Op naar een veilige en duurzame Food Supply Chain

Download onze flyer (ENG)

  BRCGS voor verpakkingsmateiralen en FSSC 22000

BRCGS voor verpakkingsmateiralen en FSSC 22000

Download onze flyer (ENG)

 

Global Food Safety Initiative

Bezoek de GFSI site.

 

Training

Volg een normkennis of lead auditor training.