Skip to content

Actualisatie van het HACCP Certificatieschema

Lees hier meer over de definitieve versie 5.1 van het HACCP-certificatieschema.

We willen u informeren over een publicatie van de Stichting Certificatie, Kwaliteit en Duurzaamheid (Stichting SCV) van 22 december 2016.

In deze publicatie verklaart de stichting SCV dat versie 5.1 van juni 2016 de definitieve versie van het HACCP-certificatieschema wordt. Het document is een actualisering van versie 5 d.d. juni 2012. 

Geconsolideerde versie
In deze versie van het certificatieschema zijn alle besluiten verwerkt die het CCvD sinds juni 2012 heeft genomen waaronder de aanpassingen op de ISO/TS 22003:2013. Verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd. Versie 5.1 is derhalve vooral te beschouwen als een geconsolideerde versie. 

Overgangsregeling
Het CCvD heeft besloten dat HACCP gecertificeerde bedrijven vanaf 1 juli 2017 tegen HACCP versie 5.1 moeten worden geaudit en gecertificeerd. Met ingang 1 januari 2018 mogen uitsluitend HACCP versie 5.1 certificaten worden afgegeven. Nieuwe certificatie aanvragen van bedrijven mogen uitsluitend tegen HACCP versie 5.1 worden geaudit en gecertificeerd.  

Geen extra audittijd
Voor de upgrade naar HACCP versie 5.1 is geen extra audit tijd vereist. Een reguliere vervolg audit of herbeoordelingsaudit kan worden gebruikt om HACCP gecertificeerde organisatie te auditen tegen HACCP versie 5.1 en het certificaat aan te passen. U kunt de nieuwe norm versie 5.1 en de overgangsregeling via de website van Stichting SCV verkrijgen, www.foodsafetymanagement. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over de inhoud en gevolgen van deze wijziging, dan kunt u per email contact opnemen met DNV GL via marcom@dnvgl.com of ons bellen op 010 2922 700.
Kijk hier voor meer informatie over HACCP certificering.

More information

  Building Sustainable Business Performance?

Building Sustainable Business Performance?

A short guide on sustainability

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

A sustainable management system

 

ISO 2015 revisions

Partner with us on the transition to the new standards