Skip to content

Aansluiting wind- en zonneparken in de regio Emmen kan versneld worden door inzet groene waterstof

Lokale productie van groene waterstof bij wind- en zonneparken biedt kansen voor netbeheerders om congestieproblematiek in de regio Emmen op te lossen en de energietransitie te versnellen.

GRONINGEN, 9 juli 2020 – Een studie van DNV GL in opdracht van Enexis Netbeheer, Gasunie en NAM toont aan dat lokale waterstofproductie door middel van elektrolyse dichtbij wind- en zonneparken kansen biedt voor beheerders van elektriciteitsnetten en voor het decarboniseren van de industrie. Deze studie richt zich op de congestieproblematiek in de regio Emmen, waar in kader van het project GZI Next wordt gewerkt aan het verduurzamen van het energie-systeem door middel van groene waterstof. Uit de studie blijkt dat lokale waterstofproductie en hergebruik van bestaande gasinfrastructuur een kortere doorlooptijd heeft dan een verzwaring van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen wind- en zonneparken in Emmen sneller worden aangesloten op het net. Een bijkomend voordeel is dat de lokaal geproduceerde groene waterstof via de bestaande gasinfrastructuur geleverd kan worden aan nabijgelegen industrie en daarmee kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Een van de uitdagingen voor netbeheerders is dat de grote toename van zonne- en windenergie kan leiden tot congestieproblemen in het net waardoor verzwaring van het lokale en regionale net nodig is. In deze studie zijn voor de regio Emmen drie oplossingen met elkaar vergeleken om deze congestieproblematiek op te lossen: 

  1. Volledig elektrische oplossing
    Directe elektriciteitsaansluiting en lokale verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.
  2. Lokale waterstofoplossing
    Elektrolyser op dezelfde locatie als waar duurzame energie wordt opgewekt.
  3. Centrale waterstofoplossing
    Elektrolyser op een centrale locatie bij de waterstofverbruikers.

Uit de studie blijkt dat de volledig elektrische oplossing het meest kosteneffectief is maar dat dit in gebieden met een tekort aan netcapaciteit wel 5 tot 10 jaar kan duren. In Emmen, waar op dit moment congestieproblemen zijn, blijkt een waterstofoplossing technisch een haalbaar alternatief voor het aansluiten van zonne- en windparken. Het zorgt daar vooral voor een snellere aansluiting op het net. De aansluiting met een elektrolyser kan namelijk binnen 2 jaar worden gerealiseerd. 

Waterstofoplossingen zijn op dit moment nog relatief kostbaar, maar de verwachting is dat de kosten van waterstofoplossingen lager zullen worden door verdere professionalisering, technologische ontwikkelingen en door toename van het aantal en de grootte van elektrolysers. Tevens zullen subsidies voor duurzame energie zoals groene waterstof en ontmoediging van de inzet van fossiele energie in de industrie positieve effecten hebben op de business case voor waterstofoplossingen.

Gasleidingen zoals die van de NAM en Gasunie hebben voldoende capaciteit en kunnen tegen relatief lage kosten omgebouwd worden voor transport van grote hoeveelheden waterstof. Tevens biedt de gasinfrastructuur mogelijkheden voor opslag of buffering van energie (enkele dagen tot een week) en biedt daarmee de broodnodige flexibiliteit voor het energiesysteem.

Over DNV GL
DNV GL is een wereldwijd opererende onafhankelijke expert organisatie voor quality assurance en riskmanagement. Wij richten ons op het waarborgen van leven, eigendom en milieu, en helpen onze klanten tot een veiligere en duurzamere bedrijfsvoering te komen. Onze experts opereren in meer dan 100 landen en ondersteunen klanten in de maritieme, olie, gas en elektriciteitssectoren waarbij we ons ook richten op hernieuwbare energie en zuinig energiegebruik. Tevens leveren wij certificeringsdiensten aan vrijwel alle industriesectoren wereldwijd. Wij willen daarmee de wereld veiliger, slimmer en groener maken. Lees meer op www.dnvgl.com

Voor meer informatie:

DNV GL: Caroline Kamerbeek
caroline.kamerbeek@dnvgl.com
T: +31 6 4671 3649

Enexis Netbeheer: Tim van Ham
tim.van.ham@enexis.nl
T: +31 6 1814 0405

Gasunie: Michiel Bal
m.t.bal@gasunie.nl
T: +31 6 1100 5849

NAM: Hein Dek
hein.dek@shell.com
T: +31 6 3074 5660