Wat zijn de grootste uitdagingen in de nieuwe ISO?

​In mei en juni heeft DNV GL marktonderzoek uit laten voeren door USP Marketing Consultants. Tijdens dit onderzoek is er ook gevraagd hoe ú over de nieuwe ISO normen denkt en of u er al klaar voor bent.

We hebben de deelnemers aan het onderzoek een aantal vragen gesteld over de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015. 39% van de 400 ondervraagde ISO gecertificeerde bedrijven geeft aan nog geen voorbereidingen te hebben getroffen voor de nieuwe versie van de norm. 

Gelukkig houdt dit in dat meer dan de helft van de ondervraagde organisaties (61%) zich al wel heeft verdiept in de nieuwe norm. Deze organisaties hebben dat gedaan door te lezen over de norm, informatiesessies te volgen of door alvast te starten met het werken volgens de nieuwe norm.  

Wat ziet u als de grootste uitdaging in de transitie of implementatie van de nieuwe norm?

In de herziene ISO normen komen een aantal zaken voor die voorheen niet in de norm zaten. Denk hierbij aan de High Level Structure, risicomanagement, dialogen met stakeholders aangaan en kennismanagement. 

De ondervraagde organisaties zien risicomanagement en het creëren van support bij het management als grootste uitdagingen in de norm.

Maar wat ziet ú als grootste uitdaging?
Vul de poll in en zie wat uw kwaliteitscollega’s als grootste uitdaging zien.

Hoe nu verder?

Wilt u weten hoe u om moet gaan met de nieuwe norm elementen? Bekijk dan onze whitepapers, volg een gratis webinar, of schrijf u in voor een diepgaande training met tips en trics voor het implementeren van de nieuwe normen. Bekijk hier de ISO update pagina.