Skip to content

Rapport Routekaart elektrificatie in de industrie aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Elektrificatie: cruciaal voor een duurzame industrie

ARNHEM – 18 oktober 2021 - De overheid moet sneller investeren in groene stroom en opnieuw kijken naar kernenergie en biomassa. Dat staat in het rapport "Routekaart elektrificatie in de industrie".

Deze routekaart werd op verzoek van de werkgroep Power-to-Industry opgesteld door TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie Industrie) Energie en Industrie, samen met TNO, DNV en MSG Sustainable Strategies en is op donderdag 14 oktober 2021 overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De opstellers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten van de leden van deze werkgroep.

Kort samengevat staat er in het adviesrapport:

  • Elektrificatie: cruciaal voor een duurzame industrie
  • De industrie heeft voor verduurzaming op lange termijn meer stroom nodig dan het huidige verbruik van het hele land.
  • Om de industrie te verduurzamen is extra stroomproductie nodig. Die extra behoefte aan elektriciteit zou kunnen oplopen tot 130 terawattuur per jaar.

"DNV is er trots op dat ze aan deze publicatie heeft meegewerkt." zegt Martijn Duvoort, Director Energy Markets, Energy Systems bij DNV.

De onderzoekers benadrukken verder dat alle betrokken partijen hierbij intensief moeten samenwerken tot besluiten te komen. De overheid zou hierbij een belangrijke rol als initiator en regisseur moeten vervullen.