Optimisme neemt toe nu wereldwijde energiesector zich volledig richt op transitie, blijkt uit nieuw onderzoek van DNV

Leiders uit de energiesector zien enorme commerciële kansen, ondanks uitdagingen op het gebied van beleid, schaal, complexiteit en timing

Ditlev Engel, CEO Energy Systems at DNV

OSLO, Norwegen, 23 februari 2022 – Volgens de top van de energiesector zit de energietransitie in de versnelling en belooft 2022 een sterk jaar te worden voor groei van de sector. Dat blijkt uit een nieuw rapport van DNV, waarin de standpunten van meer dan 1.000 senior energie-experts zijn geanalyseerd.

De experts, werkzaam in de elektriciteits-, energie en olie & gasindustrie, zijn van mening dat de commerciële mogelijkheden die de energietransitie voor hun bedrijf biedt, duidelijk opwegen tegen de risico's. Zo is te lezen in het DNV-rapport: The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates.

Het meeste vertrouwen hebben de leiders uit de energiesector in de eigen bedrijfsstrategie rondom hernieuwbare energie en koolstofarm gas, gevolgd door verwachtingen met betrekking tot beleidsveranderingen en -hervormingen. Het vertrouwen in groei is het grootst bij elektriciteits- en energiebedrijven. In de olie- en gasindustrie is het vertrouwen minder groot, hoewel deze industrie zich in aanloop naar 2021 hersteld heeft van een vertrouwenscrisis.

Het tekort aan vaardigheden vormt de grootste belemmering voor groei van de energiesector, gevolgd door een gebrek aan beleidsondersteuning. Volgens spelers uit de energiesector zijn de noodzakelijke vergunningen het grootste obstakel voor groei. Zowel de elektriciteits- als de energiesector noemen de druk op de toeleveringsketen als een belangrijk struikelblok. Bijna twee derde van de energiesector is van mening dat uitdagingen in de toeleveringsketen de energietransitie vertragen. 

"We zien een optimistische energiesector: vol vertrouwen over groei en open om investeringen te stimuleren en cruciale strategische beslissingen te nemen gedurende de transitie. Maar we zien ook aanzienlijke zorgen over aspecten die de vooruitgang kunnen belemmeren - van een tekort aan vaardigheden tot beleid, financiering, toeleveringsketens en vergunningen. Zeker nu de enorme opgave om het energiesysteem te transformeren zo’n vaart krijgt", zegt Ditlev Engel, CEO Energy Systems bij DNV.

Een ander aandachtspunt is het in stand houden van een betrouwbare energievoorziening. Veel experts in de olie- en gasindustrie zijn ervan overtuigd dat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in exploratie en upstream-expansie om aan de toekomstige vraag te voldoen. Zo'n 38% van de olie- en gas ondervraagden zegt dat hun bedrijf het steeds moeilijker vindt om zich te verzekeren van redelijk geprijsde financiering voor projecten.

"De wereld ligt niet op schema om de ambities van het Akkoord van Parijs te verwezenlijken. We kunnen en moeten veel meer doen om sneller over te schakelen op een koolstofarm energiesysteem",vindt Engel. "Het timen van de transitie blijkt complex, evenals het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het tegelijkertijd opschalen van het gebruik van schone energie. Niet alleen als het gaat om ruwe totale energie, maar ook voor wat betreft betaalbaarheid en betrouwbaarheid daarvan. De oplossing is om schone energie veel sneller op te schalen."

"Optimisme is een broodnodige en sterke factor in de energiesector van vandaag. De kracht van optimisme ligt aan de basis van de grootste prestaties van de mensheid - van de uitvinding van medicijnen tot maanlandingen. Het bereiken van een energietransitie die de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C, past zeker in die categorie",aldus Engel.

Naar verwachting neemt de goedkeuring van grote, kapitaalintensieve projecten in het komende jaar toe. De helft van de sector denkt dat hun bedrijf de kapitaaluitgaven zal verhogen.

Het grootste aantal energiebedrijven richt zich dit jaar op meer investeringen in groene waterstof, gevolgd door zonne-energie, drijvende offshore windenergie en de afvang en opslag van koolstof (CCS).

Een groot deel van de sector verhoogt de investeringen in decarbonisatie. Opvallend is dat slechts 42% optimistisch is over het bereiken van de decarbonisatie doelstellingen van hun bedrijf; 28% is ronduit pessimistisch.

Veel van de ondervraagde experts zijn van mening dat COP26 niet genoeg heeft opgeleverd en dat falend beleid een grotere aanpak tegen klimaatverandering in de weg staat. Minder dan de helft denkt dat ‘net zero’-doelstellingen in het land of gebied waar hun bedrijf gevestigd is, realistisch en haalbaar zijn. Akkoord over regels voor een wereldwijde koolstofmarkt wordt gezien als het meest welkome en bemoedigende resultaat van COP26.

"Wat betreft decarbonisatie zien we op dit moment een mismatch tussen het optimisme van de industrie op de korte termijn en de vooruitgang van de wereld op de lange termijn",zegt Engel. "De prioriteit moet liggen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zoals we duidelijk maken in ons Energy Transition Outlook rapport, en zoals we zien in de visie van de industrie: technologie en kapitaal zijn klaar voor een snellere overgang. Het is het beleid en een gebrek aan uitvoerbare regelgeving en plannen die een schone energietoekomst tegenhouden."

Een groot deel van de energiesector richt zich steeds meer op digitalisering. Om die reden denken leiders uit de industrie dat een gedecentraliseerd energiesysteem onmogelijk is zonder digitale systemen.

Om zich aan te passen aan de energietransitie, zullen energiebedrijven het komende jaar op grotere schaal gaan samenwerken met nieuwe belanghebbenden.

"Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan nu de energiesector nieuwe waardeketens ontwikkelt op gebied van waterstof, CCS en energieopslag. Innovatie en digitalisering spelen een centrale rol in het opschalen van technologieën en in het beheren van de groeiende complexiteit in het energiesysteem. Van het decentraliseren van energieopwekking en -opslag, fluctuatie van hernieuwbare energiebronnen, tot de diversiteit van inputs die geïntegreerd zijn met gas- en elektriciteitsnetwerken, vervoer en industriële processen",aldus Engel.  

-EIND-

Er is ook een serie met gegevens per regio beschikbaar [Engels]:

Om een interview aan te vragen met een senior woordvoerder van DNV, kunt u contact opnemen met:

Neil Slater, Head of Media Relations, Energy Systems
Tel: +44 7876 578 353
E-mail: neil.slater@dnv.com
Penda Sall, Media Relations, Energy Systems
Tel: +33 651 69 88 64 
E-mail: penda.sall@dnv.com
Alan Gorham, Account Director, BIG Partnership
Tel: +44 7483 288 807
E-mail: alan.gorham@bigpartnership.co.uk
Richard Crighton, Account Director, BIG Partnership
Tel: +44 7875 427 120
E-mail: richard.crighton@bigpartnership.co.uk
The Power of Optimism

Over het rapport

The Power of Optimism beschrijft het vertrouwen, het sentiment en de prioriteiten binnen de energiesector voor het komende jaar. Het onderzoek is gebaseerd op DNV's jaarlijkse enquête onder meer dan 1.000 senior experts, aangevuld met diepte-interviews met leiders en deskundigen. Het is ontwikkeld en gemaakt door teams van DNV en Longitude (onderdeel van Financial Times).  

Het onderzoek werd uitgevoerd in december 2021 en januari 2022. De respondenten zijn afkomstig uit de gehele energiesector - inclusief beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven – verdeeld over energie (15% van de respondenten), hernieuwbare energie (15%), olie en gas (38%), industriespecialisten (bijvoorbeeld op het gebied van technologie, financiën of beleid - 20%) en industriële energieverbruikers (13%). De ondervraagde organisaties variëren in omvang: 33% heeft een jaaromzet van 100 miljoen USD of minder, terwijl 28% een jaaromzet heeft van meer dan 1 miljard USD. De respondenten vertegenwoordigen een hele reeks functies binnen de sector, van directieleden tot senior ingenieurs. Ongeveer 29% van de respondenten zijn C-level executives.  

The Power of Optimism wordt gepubliceerd door DNV, 's werelds toonaangevende bron van onafhankelijke energiedeskundigen en technische adviseurs.

Over DNV

DNV is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van risicobeheersing en is ‘s werelds leidende certificeringsinstelling op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg, actief in meer dan 100 landen.

Of het nu gaat om de beoordeling van een nieuw scheepsontwerp, de kwalificatie van technologie voor een drijvend windmolenpark, de analyse van sensorgegevens van een gaspijpleiding of de certificering van de toeleveringsketen van een levensmiddelenbedrijf, DNV stelt zijn klanten en hun stakeholders in staat om de technologische en regelgevende complexiteit met vertrouwen te beheren.

Gedreven door zijn doel, het beschermen van leven, eigendom en het milieu, helpt DNV zijn klanten kansen te pakken en de risico’s te tackelen die voortvloeien uit wereldwijde transformaties. DNV is een vertrouwde partij voor veel van 's werelds meest succesvolle en vooruitstrevende bedrijven.

In de energiesector
Door middel van onze advies-, monitoring-, verificatie- en certificeringsdiensten bieden we zekerheid aan de gehele energiewaardeketen - van opwekking en productie, transmissie en distributie tot en met het eindgebruik. Als 's werelds toonaangevende onderneming van onafhankelijke energiedeskundigen en technische adviseurs helpen we de overheid en de industrie bij het navigeren door de vele complexe, onderling samenhangende transities die wereldwijd en regionaal plaatsvinden in de energiesector. We committeren ons aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en ondersteunen onze klanten om sneller over te schakelen naar een sterk gedecarboniseerde energiesector.

Voor meer informatie ga naar www.dnv.com

Privacy Statement

As a member of the media we would like to keep you informed of the latest developments from DNV.  This means we will continue to contact you when we have news that we feel is relevant to you (such as press releases, media invitations and white papers).

DNV has always taken your privacy seriously and with the new laws regarding your privacy rights, we thought it is a good time to remind you of our commitment. You can access our privacy policy in full on our website. If you would like us to remove you from the media, then click unsubscribe at the bottom of this email. Otherwise, we will continue to send you relevant information.