Other sectors

Informatiebeveiliging - Van nut naar must

IT & informatiebeveiliging - DNV GL

Wat zijn de trends? Wat zijn de risico’s? Hoe gaan grote organisaties hiermee om en wat kunnen andere organisaties die nu aan zet zijn, daarvan leren?

In onze interactieve wereld delen consumenten, bedrijven en overheden voortdurend informatie: online en offline, zakelijk en privé. In toenemende mate ervaren we, naast het nut, ook hoe kwetsbaar de informatiesamenleving is. Daarmee is informatiebeveiliging een must geworden. Grote IT-organisaties gaan hier steeds adequater mee om. Het MKB blijft vaak nog achter. Ondertussen legt de overheid strengere wet- en regelgeving op. 


Lees in dit artikel meer over de visie van onze Lead Auditor Rob Jansen op informatiebeveiliging en over uitkomsten van een eerder gevoerd onderzoek.  

Meer weten over het onderzoek? Lees dan dit artikel.