IFS versie 8: verwacht deze zomer

IFS komt later dit jaar met een herziening van IFS Food.

Over de herziening IFS Food versie 7    

Bij de herziening houdt IFS rekening met de nieuwe ontwikkelingen in, en feedback uit de markt. Al 20 jaar streeft IFS naar uitmuntendheid in voedselveiligheid en kwaliteitsnormen. Daarom is het altijd essentieel om te anticiperen op komende veranderingen in de markt. Onlangs is de Codex Alimentarius Algemene beginselen van hygiëne bijgewerkt en de overlegronde voor de nieuwe ISO 22003-2 voor product- en procesnormen, zoals IFS Food, is in een vergevorderd stadium. De voorlopige resultaten zijn zo concreet dat IFS besloten heeft de IFS Food-norm te herzien en deze zaken in de vereisten op te nemen. De herziening stelt IFS ook in staat om rekening te houden met de feedback die IFS van belanghebbenden heeft ontvangen over IFS Food versie 7

Op weg naar IFS Food versie 8

Wat wordt verwacht in IFS Food versie 8:

  • aanpassingen aan de nieuwe Codex Alimentarius en de komende ISO 22003-2,
  • sommige criteria worden anders geformuleerd om audit-trail nog nauwkeuriger te volgen
  • het puntensysteem wordt herzien, met name de B-score
  • herziening IFS Food doctrine met minder verwijzingen voor meer duidelijkheid, leesbaarheid en werkbaarheid
  • consequentere en nauwkeurigere formulering.

Wanneer wordt IFS Food versie 8 verwacht?

In april 2022 zullen de wijzigingen in een concept gepresenteerd worden en vindt er een raadpleging van belanghebbenden plaats om input van de markt te krijgen. Na bespreking van de resultaten in de IFS-comités zullen in juni de volgende stappen gepland worden. Wanneer wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen. Houdt onze website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Wilt u meer informatie?