Groene waterstof rond 2035 een betaalbaar alternatief, volgens DNV GL onderzoek

Onderzoeksrapport ‘Hydrogen in the electricity value chain’ concludeert dat productie van waterstof uit elektrolyse concurrerend zal worden met aardgas

ARNHEM, NEDERLAND - 12 Maart 2019 – Waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energie wordt een economische energiedrager aanvullend aan elektriciteit, zal de decarbonisatie van industriële grondstoffen en van de warmtevraag versnellen en tenslotte zal het langetermijnoplossingen voor opslag bieden. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van DNV GL's rapport ‘Hydrogen in the electricity value chain’. 

De resultaten zijn bemoedigend voor een versnelling van de energietransitie: waterstof is een unieke, CO2emissie-vrije energiedrager, die gebruikt kan worden voor langdurige opslag en verwarmingstoepassingen. Door voor de electrolyse elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, is de waterstof CO2-vrij en groen en daarom noemen we het groene waterstof.  

Het gebruik van groene waterstof wordt economisch haalbaar als gevolg van het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix. DNV GL’s Energy Transition Outlook voorspelt dat in 2050 zonne-energie, windenergie en waterkracht 80% van de wereldwijde elektriciteitsproductie zullen uitmaken. En naarmate dit aandeel toeneemt, worden mogelijkheden om die goedkopere elektriciteit te exploiteren haalbaar en wordt curtailment voorkomen: eerst zal de elektriciteit omgezet worden in warmte, dan (dagelijks) opgeslagen worden in batterijen en uiteindelijk volgt conversie naar groene waterstof.

De voorwaarden voor levensvatbaarheid van waterstof als energiedrager zijn tweeledig. Allereerst dient er een vooruitzicht te zijn van goedkope elektriciteit veroorzaakt door een overschot aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Ten tweede wordt verwacht dat use cases voor waterstoftoepassingen support kunnen bieden voor CO2- arme opties.

Als die parameters worden ingesteld, kan de waterstofproductie uit elektriciteit concurreren met waterstofproductie op basis van aardgas en zo een commercieel haalbare bedrijfsoptie bieden voor tal van toepassingen, te beginnen als industriële waterstof grondstof. 

DNV GL’s energy experts concluderen dat de belangrijkste redenen voor de economische haalbaarheid van waterstof tussen 2030 en 2050 worden gedreven door drie belangrijke ontwikkelingen:

  • De kosten van elektrolysers zullen dalen als gevolg van leereffecten en verwachte dalende kosten van de ontwikkeling van assets. Waterstofproductie door elektrolyse met goedkope elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is een optie voor de productie van CO2-arme waterstof zonder CO2 -uitstoot.
  • Perioden waarin elektriciteitkostprijzen laag of zelfs nul zijn, zullen vaker gaan voorkomen als gevolg van de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor omntstaat een overschot aan beschikbare energie voor het elektriciteitsnet.
  • Beboeten van CO2-uitstoot. In de komende jaren zullen industrieën hun CO2 -uitstoot verder verminderen als gevolg van bijvoorbeeld de invoering van CO2-belasting en/of het stimuleren van CO2 -arme oplossingen.

"Het vooruitzicht dat we op de middellange termijn betaalbare waterstoftoepassingen kunnen leveren, is een zeer bemoedigend signaal voor een versnelling van de wereldwijde energietransitie ", aldus Lucy Craig, Vice President of Technology and Innovation bij DNV GL-Energy. "Ons onderzoek laat zien dat de productie van groene waterstof een optimale manier is voor het gebruik van elektriciteitsoverschotten, die we de komende jaren verwachten als gevolg van de snelle opkomst van hernieuwbare energie. In combinatie met elektrolyse is waterstof een economisch haalbare oplossing voor het CO2-vrij maken van de warmte- en energie-opslagsector." 

De onderzoekers van DNV GL maakten een onderscheid tussen waterstofproductie gebruikmakend van overtollige elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en piek-elektriciteitsopwekking, waarbij waterstof als brandstof werd gebruikt. Dit onderscheid is gebaseerd op de onderliggende overtuiging dat de rol van waterstof in het elektriciteitssysteem concurreert met alternatieve oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie en de toenemende infiltratie van variabele hernieuwbare energiesystemen.

Het volledige rapport is hier te downloaden. 


Over DNV GL
DNV GL is een wereldwijd opererende organisatie op het gebied van quality assurance en risk management. DNV GL heeft als doel leven, bezit en milieu te beschermen en helpt daarmee organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun onderneming te bevorderen. DNV GL, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1864, is wereldwijd actief in meer dan 100 landen met 15.000 experts die zich inzetten om klanten te helpen de wereld veiliger, slimmer en duurzamer te maken.

In de energie-industrie
DNV GL heeft de expertise van KEMA, Garrad Hassan, DNV en GL Renewables Certification gebundeld in DNV GL – Energy. In de energie industrie levert DNV GL wereldwijd erkende test-, inspectie- en adviesdiensten aan de energie waardeketen. Dit omvat onshore en offshore windenergie, zonne-energie, conventionele opwekking, transmissie en distributie, opslag van energie, slimme netten, advies voor energie markten, regelgeving en duurzaam energie gebruik. Onze energie-experts ondersteunen klanten over de hele wereld in het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening. Ontdek onze inzichten en diensten op www.dnvgl.com/energy.

Stay informed

Subscribe