Other sectors

Geregistreerde laboratoria voor diervoeders

Verification services by DNV GL

Binnenkort zijn GMP+ gecertificeerde bedrijven verplicht hun analyses te laten uitvoeren bij geregistreerde laboratoria.

Advanced analytics aquaculture video thumb

Vanaf 1 juli 2019 moeten laboratoria die kritische contaminanten analyseren voor GMP+ gecertificeerde bedrijven (B1, B1.2, B2 en B3) geregistreerd zijn in de GMP+ databank. Laboratoria hebben nog  minder dan dertien maanden om aan deze voorwaarden te voldoen.

Waarom registratie van laboratoria?
Betrouwbare laboratoriumanalyses zijn essentieel voor een sterke en betrouwbare voederveiligheidsketen. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten geweest die veroorzaakt werden door onjuiste analyseresultaten. Dit heeft geleid tot verwarring en onrust bij bedrijven binnen de diervoederketen. Om die reden heeft GMP+ International na zorgvuldig overwegen besloten om het programma ‘geregistreerde laboratoria’ op te zetten. Het is van belang dat bedrijven bij het selecteren van een laboratorium voor het uitvoeren van analyses nagaan voor welke verrichting en bijbehorende matrix laboratoria gecertificeerd zijn.

Hoe werkt de aanmelding voor het GMP+ Geregistreerde laboratoria-programma?
Zodra bedrijven de prestatiecriteria hebben geïmplementeerd, kunnen ze een GMP+-registratie aanvraag indienen bij een GMP+ Certificatie-Instelling, zoals DNV GL. DNV GL is hiervoor aangewezen voor de scope: ‘Geregistreerde Laboratoria’. Audits worden in eerste instantie uitgevoerd door middel van desk studies. Audits op locatie worden alleen uitgevoerd wanneer daar aanleiding toe is.
 
Vragen? Laat het ons weten.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via tineke.kramer@dnvgl.com.

Verdere informatie vindt u ook op: www.gmpplus.org/nl.
Bron - www.gmpplus.org