FSSC 22000 brengt een nieuwe subversie van haar schema uit

Stichting FSSC 22000 heeft versie 5.1 van het FSSC 22000 certificatieschema gepubliceerd in november 2020. De belangrijkste redenen voor een bijgewerkte versie zijn de naleving van de nieuwste benchmarkingvereisten van het Global Food Safety Initiative (GFSI) en aangescherpte vereisten voor de prestaties van certificatieinstellingen (CI's) in het kader van voortdurende verbetering.

De GFSI-vereisten voor voedselveiligheidscultuur specificeren elementen met betrekking tot communicatie met werknemers, training en prestatiemeting. Aangezien de ISO 22000:2018-norm deze onderwerpen al behandelde, heeft de Stichting FSSC 22000 een begeleidingsdocument uitgebracht om aan te tonen hoe aan deze vereisten voor de voedselveiligheidscultuur wordt voldaan. 

Door de publicatie voldoet de nieuwe subversie 5.1 van de norm aan de nieuwste benchmarkingvereisten van GFSI, en is het per 1 april 2021 verplicht om alle FSSC audits te auditen volgens versie 5.1. 

Audits voor versie 5.1 zullen worden beschouwd als een upgrade-audit, dus een volledige audit tegen de nieuwe FSSC 22000 V5.1 en kunnen waar nodig onaangekondigd worden uitgevoerd om te voldoen aan de driejaarlijkse onaangekondigde auditvereisten. U krijgt na een periodieke 'upgrade' audit een nieuw certificaat. 

Belangrijkste wijzigingen:

  • Invoering van de Food Safety Culture
  • Besluiten van de Board of Stakeholders FSSC (BoS) moeten een duidelijk onderdeel van de norm worden
Download hier het versie 5.1. upgrade proces van FSSC.

Om beter te begrijpen hoe de overgang naar versie 5.1 moet worden beheerd, kunt u het volgende overwegen: 

  • Initiële audits (Fase 1 + Fase 2): zowel de Fase 1 als de Fase 2 audits moeten worden uitgevoerd naar versie 5.1, wanneer de audit plaatsvindt vanaf 1 april 2021 OF voer de Fase 1 uit naar versie 5 (wanneer deze wordt uitgevoerd vóór 1 april 2021) en Fase 2 naar versie 5.1 wanneer deze wordt uitgevoerd op of na 1 april 2021;   
  • Periodieke audit (surveillance): het is niet mogelijk om een upgrade surveillance audits direct van V4.1 naar V5.1 uit te voeren;  
  • Hercertificering: audits kunnen rechtstreeks van versie 4.1 naar versie 5.1 worden uitgevoerd, wanneer de hercertificeringsaudit plaatsvindt op of na 1 april 2021 als gevolg van een verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat ingevolge COVID-19. In deze gevallen moet de eerste toezichtsaudit ook in 2021 worden uitgevoerd om aan de kalenderjaar- en certificeringseisen te voldoen.  

Wilt u meer informatie over FSSC 22000 certificering?  

  • Bekijk de FSSC 22000 pagina hier