Een jaar als geen ander – DNV’s jaarverslag 2020

Zoals voor veel organisaties was 2020 een moeilijk jaar. Desondanks sloot DNV het jaar af met een omzet van NOK 20.911 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van het jaar 2019. In DNV’s jaarverslag van 2020 leest u meer over onze financiële resultaten, onze duurzaamheidsresultaten, onze CO2-voetafdruk, ons gebruik van duurzame elektriciteit, onze aanpak in informatiebeveiliging en andere details over onze organisatie.

2020 was een van de meest uitdagende jaren in de 157-jarige geschiedenis van DNV. Het sterke financiële resultaat is een bewijs van de kracht en veerkracht van de organisatie en het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers wereldwijd. Het jaarverslag van 2020 met de financiële en duurzaamheidsprestaties van DNV is nu beschikbaar. Group President & CEO Remi Eriksen merkt in het jaarverslag op: “Juist in moeilijke tijden word ik eraan herinnerd hoe trots ik ben om voor deze organisatie te werken.” 

Toen begin 2020 overal ter wereld lockdowns werden afgeroepen, werden door de onzekere vooruitzichten moeilijke beslissingen genomen door het management. Het personeel werd gevraagd om tijdelijk een percentage van het loon in te leveren of om minder uren te gaan werken. Dankzij sterke klantrelaties en snelle overschakelingen op digitale diensten, zoals remote onderzoeken, inspecties en audits, kon DNV haar klanten blijven ondersteunen in hun werkzaamheden. In de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke investeringen in digitalisering en IT-infrastructuur gedaan, hierdoor kon het grootste gedeelte van de medewerkers thuiswerken. De financiële impact van de pandemie op de organisatie bleek minder groot dan verwacht, hierdoor werden de werknemers tegen het einde van het jaar gecompenseerd voor hun financiële opofferingen.

De investeringen die DNV de afgelopen jaren heeft gedaan in het digitaliseren van diensten, zijn in 2020 van onschatbare waarde gebleken. Remote inspecties in de scheepvaart nam met 33% toe en wereldwijd werden er meer dan 20 remote inspecties van windmolenparkprojecten uitgevoerd. Hierdoor kon onnodige vertraging van projecten worden voorkomen en de veiligheid worden gewaarborgd. 

Naast het digitaal bereiken van klanten heeft DNV verschillende nieuwe diensten aangeboden in antwoord op de behoeften van de klant. De cruisesector werd bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. Op basis van onze ervaring met het verstrekken van certificaten aan ziekenhuizen in de VS konden we cruise- en veerbootexploitanten helpen om de risico’s tijdens een pandemie te beperken. Een nieuwe certificering stelde cruiseoperators in staat om aan te tonen dat ze procedures hebben voor controle, de juiste preventiemaatregelen en het beperken van besmettingen om zowel de klanten als de bemanningsleden te beschermen. 

Het duurzaamheidsrapport van DNV is een geïntegreerd onderdeel van ons jaarverslag. In het verslag wordt in detail ingegaan op de CO2-voetafdruk van DNV. In het rapport wordt duidelijk hoe we het energieverbruik willen terugdringen en hoe we overstappen op duurzame elektriciteitsbronnen om al onze kantoren en laboratoria van stroom te voorzien. De duurzaamheidsstrategie van DNV omvat ambitieuze doelstellingen om onze activiteiten tegen 2025 klimaatneutraal te maken en onze inspanningen op te drijven om onze klanten te helpen koolstofarm te worden, energie-efficiënter te werken en bij te dragen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

Naast informatie over de financiële resultaten en de duurzaamheidsresultaten van DNV, leest u in het jaarverslag meer over onze CO2-voetafdruk, ons gebruik van duurzame elektriciteit en hoe we energieverbruik willen verminderen. Verder staat er in het jaarverslag hoe we omgaan met informatiebeveiliging en hoe we onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid benchmarken. Ook vindt u in het jaarverslag details over de diversiteit in geslacht, leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau onder DNV-werknemers over de hele wereld.

Lees DNV’s jaarverslag van 2020 hier.