DNV ontwerpt een waterstoffakkel voor de Nederlandse Olympische atleten

DNV ontwerpt en realiseert een fakkel die brandt op waterstof voor “Missie H2”, een consortium dat de Nederlandse Olympische atleten ondersteunt op hun weg naar Tokyo. Onlangs is de waterstofcampagne gestart met een prominente rol voor DNV’s waterstoffakkel.

De Olympische Spelen in Tokyo zijn sterk verbonden met waterstof. Nu de hele wereld naar de Spelen kijkt, weet Japan dat dit een uitgelezen kans om de aandacht te richten op waterstof als schone brandstof die kan worden opgeslagen, getransporteerd en gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Deze focus op waterstof was de aanleiding voor de Nederlands consortium van zeven bedrijven om hun krachten te bundelen in het promoten van Nederland als waterstofland. Samen met de ambassadeurs van TeamNL wordt bekendheid gegenereerd voor waterstof als pijler onder de klimaatambities van Nederland. Bij zo’n campagne mag een fakkel brandend op waterstof niet ontbreken. MissieH2 benaderde DNV om een fakkel te ontwerpen en te realiseren die op 100% waterstof brandt. Het ontwerpen en maken van de waterstoffakkel kende een aantal uitdagingen: brandtijd, draagbaarheid, veiligheid en zichtbaarheid van de vlam.

Ontwerp van de waterstoffakkel
Het project start met het ontwerp van de fakkel. Een replica van de Japanse fakkel, in de vorm van een kersebloesem, was niet mogelijk omdat dit een beschermd ontwerp is. De Nederlandse fakkel heeft nu de vorm van een tulp, een iconisch symbool voor Nederland. De grootste uitdaging was het ontwerpen van een draagbare op 100% waterstof brandende fakkel met voldoende brandtijd. DNV heeft een fakkel ontworpen die geplaatst kan worden op een sokkel waarin een waterstofcilinder van 10 liter staat waarop de fakkel ongeveer 16 uur aaneengesloten kan branden.

Zichtbaarheid van de vlam
Omdat een waterstofvlam zo goed als onzichtbaar is bij daglicht, was de laatste uitdaging het zichtbaar maken van de vlam. Uit verschillende opties is gekozen voor een gaasje met natrium gemonteerd op het branderoppervlak waardoor de vlam een zichtbare gele kleur krijgt. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo is Missie H2 onlangs haar promotiecampagne gestart via diverse sociale mediakanalen. Olympische atleten en personeel van de consortiumpartners vertellen in korte video’s hun verhaal over duurzaamheid en de rol van waterstof met een prominente rol voor DNV’s waterstoffakkel.

Volg de fakkel op “Missie H2”.