DNV GL verkoopt KEMA lab aan CESI

Transactie omvat KEMA Laboratories voor keuring, inspectie en certificering van apparatuur met hoog vermogen en hoge spanning.

Arnhem, Nederland/ Milaan, Italië, 8 oktober 2019 – DNV GL, 's werelds grootste organisatie van onafhankelijke energie-experts en CESI, mondiaal leider in testen, inspecties en technische adviesdiensten in de energiesector, hebben een overeenkomst ondertekend voor de verkoop van KEMA Laboratories aan CESI. De transactie omvat alle KEMA-activiteiten voor hoogvermogen- en hoogspanningstesten en -inspecties die in de laboratoria in Arnhem (NL), Praag (CZ) en Chalfont (VS) worden uitgevoerd. De transactie zal naar verwachting eind 2019 worden afgerond, afhankelijk van de goedkeuringen van regelgevende instanties.

Tot de KEMA-faciliteiten behoren het grootste hoogspanningslaboratorium ter wereld, met de hoogste kortsluitstroom van 10.000 MVA, en 's werelds eerste laboratorium dat onderdelen voor ultrahoogspanning kan testen voor supernetwerken, alsmede het Flex Power Grid Lab, voor het testen van smart grid onderdelen. Alle voormalige KEMA-adviesmedewerkers blijven bij DNV GL evenals alle DNV GL advies, keurings- en verificatiediensten voor stroomstoringen, energieopslag, transformatorolie en smart grids. Het hoofdkantoor van DNV GL – Energie met 275 medewerkers blijft in Arnhem. Bij DNV GL in Nederlands werken totaal 575 medewerkers (na de KEMA-transactie).

De verkoop van de KEMA Labs levert zowel CESI als DNV GL voordelen op. CESI zal, door het combineren van de uitgebreide expertise en capaciteiten van zijn laboratoria met die van KEMA, wereldwijd leider worden in het onafhankelijk testen van geavanceerde technologische componenten voor de energiesector. Voor DNV GL geldt dat haar 2000 experts van DNV GL’s energy business zullen zich nu volledig richten op het leveren van geavanceerde, vaak digitale advies- test-, en certificeringsdiensten voor elektriciteit, hernieuwbare energie en netwerken in een tijd waarin de wereldwijde energietransitie sterk versnelt.

“CESI wordt 's werelds grootste organisatie voor geavanceerde testlaboratoria in Nederland, Italië, Duitsland, Tsjechische Republiek en de Verenigde Staten. Gezamenlijk leveren zij keurings- en inspectiediensten van topklasse aan wereldwijd opererende nutsbedrijven en mondiale leveranciers van HV/MV/LV-componenten voor de elektriciteitssector, verklaart Matteo Codazzi, CEO van CESI. “De energiesector maakt een ingrijpende transformatie door, met voortdurend evoluerende behoeften. Door labs van CESI en KEMA te combineren en de gezamenlijke expertise van onze getalenteerde professionals, worden wij wereldwijd marktleider in onafhankelijke testen en inspecties voor de energiesector. Samen zullen CESI en KEMA een unieke positie innemen en klanten wereldwijd uitstekende diensten kunnen leveren om de uitdagingen van de energietransitie effectief te kunnen aangaan."

“In 2018 zijn we gestart met het onderzoeken van nieuwe strategische mogelijkheden voor de KEMA Labs. Dit heeft uiteindelijk geleid tot deze deal waarin we met CESI een hele goede nieuwe eigenaar voor de labs hebben gevonden. Als DNV GL zullen we ons nu nog nadrukkelijker gaan richten op geavanceerde, veelal digitale, advies-, keurings- en certificeringsdiensten die onze klanten helpen bij het omgaan met de exponentiële groei van wind, zon en opslag en de integratie van schone energie in de netten,” verklaarde Ditlev Engel, CEO van DNV GL – Energy. “Na deze transactie hebben we een organisatie van 2,000 experts in hernieuwbare energie en elektriciteit, die veel sneller kan worden opgeschaald om de snel toenemende vraag te voldoen naar diensten voor electrificering en decarbonisatie. We gaan nu verder op het pad dat we de afgelopen jaren zijn ingeslagen, met flinke investeringen in digitale platforms, zon, wind- en netwerkexpertise, en nieuwe, veelbelovende innovaties. Innovaties zoals Instatrust, een nieuwe digitale marktplaats voor hernieuwbare energie en Smart Cable Guard, een digitale dienst die fouten detecteert in electriciteitsnetwerken, onder andere in gebruik bij Alliander. Deze koers zullen we blijven volgen."


Over CESI

CESI is een wereldwijd toonaangevend advies-, keurings- en engineeringbedrijf op het gebied van technologie en innovatie voor de elektriciteitssector. CESI is actief in 40 landen en levert diensten voor keuring en certificering en voor civiele en milieutechniek. Daarnaast ontwikkelt CESI geavanceerde zonnecellen voor ruimtevaart- en terrestrische toepassingen. Tot de belangrijke klanten van de ondernemingen behoren grote nutsbedrijven, TSO's, DSO's, energieproducerende bedrijven, financiële investeerders, elektromechanische fabrikanten, maar ook overheden en regelgevende instanties. CESI is een onafhankelijke naamloze vennootschap, gevestigd in Milaan en met faciliteiten in Berlijn, Mannheim, Dubai, Abu Dhabi, Knoxville (TN - VS), Rio de Janeiro, Santiago de Chile en Bogota.

www.cesi.it 


Over DNV GL

DNV GL is een wereldwijd opererende onafhankelijke organisatie voor quality assurance en risk management. De doelstelling van DNV GL is het waarborgen van leven, eigendommen en het milieu, om onze klanten in staat te stellen tot het verbeteren van de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Onze professionals opereren in meer dan 100 landen en helpen klanten in de maritieme-, olie- & gassector en de elektriciteits- en hernieuwbare-energiesectoren de wereld veiliger, slimmer en groener te maken.

Met 2000 energie-experts levert DNV GL wereldwijd keurings-, certificerings- en adviesdiensten aan de energiewaardeketen, waaronder duurzame energiebronnen en energiebeheer. Onze expertise beslaat windenergie onshore en offshore, zonne-energie, conventionele opwekking, transmissie en distributie, slimme elektriciteitsnetten, en duurzaam-energiegebruik, maar ook energiemarkten en regelgeving. Onze experts helpen klanten overal ter wereld om een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening te verschaffen.

Lees meer op www.dnvgl.com/power-renewables