Skip to content

DNV GL reikt eerste certificaten uit

​3 December 2015, tijdens de jaarlijkse relatiedag in Ouwehands Dierenpark Rhenen, ontvingen vier klanten de eerste onder accreditatie uitgegeven ISO-certificaten, versie 2015. Aarts Plastics, Patagonia, Vos Advies en WTH Vloerverwarming en Koeling zijn de bedrijven die hiermee een koploperspositie innemen in kwaliteitsmanagement. Inspirerende voorbeelden voor de bijna 250 aanwezige klanten, die zich konden laven aan lezingen en workshops over de nieuwe normen, over kennis-, stakeholder- en risicomanagement.

Naar verwachting is de vernieuwde norm voor veel organisaties een verademing. De ondernemers die hun certificaat in ontvangst namen, zijn enthousiast. Job van Snippenberg (Aarts Plastics): ’’Focus op risico’s is één van de opvallende aanpassingen ten opzichte van de ‘oude’ norm. Maar ons bedrijf werkt al lang risico-georiënteerd. Hoe kunnen we anders garanderen dat wij een topproduct leveren? De 2015-versie sluit aan op de praktijk van nu.’’

Actueel zijn en continu verbeteren

Jeroen Verberk (Patagonia): ’’Wij verzorgen opleidingen, gericht op optimalisering van productie(processen). Dat betekent continu leren. ISO 9001:2015 helpt daarbij. We hebben geleerd van elkaar, van onze klanten en leveranciers. Dat stelt ons in staat om onze klanten nog beter te begeleiden en om hen van ons te laten leren.’’ Voor Marcel Vos (Vos Advies) is eveneens de voorbeeldfunctie van belang. Vos Advies begeleidt bedrijven bij het behalen van een certificaat. ’’Wij zijn als enige bureau tussentijds opgegaan voor hercertificering. We wilden ons per direct conformeren aan ISO 9001:2015. Onze klanten verwachten dat we up to date zijn,’’ aldus Vos.

Focus op risico van belang voor succes

René Schoenmakers (WTH) onderstreept het commerciële belang: ,,In onze branche, nieuwbouw en utiliteitsbouw gelden harde eisen, productnormen, veiligheidsvoorschriften en milieubewust werken. Onze klanten willen garanties. Met ISO 9001:2015 én ISO 14001:2015 hebben we de processen nét iets beter geregeld. Dat is van belang voor succes in onze markt.’’

DNV GL werd op 13 oktober al, als eerste certificatie instelling wereldwijd, door de RvA geaccrediteerd om organisaties en hun managementsystemen te auditeren conform ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De auditoren zijn getraind en geëxamineerd.