DNV GL als eerste CI geaccrediteerd door RvA voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

​Sinds 13 oktober 2015 is DNV GL als eerste certificatie instelling wereldwijd door de RvA geaccrediteerd om organisaties en hun managementsystemen te auditeren conform de recent verschenen, nieuwe versies van ’s werelds meest gebruikte normen, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

​Doordat DNV GL al in een vroeg stadium kon aantonen dat haar managementsysteem is aangepast om volgens de nieuwe normen te auditeren, was de Raad voor Accreditatie in staat om DNV GL snel te beoordelen. Dat is geen toeval. DNV GL was vertegenwoordigd in de commissies, betrokken bij de totstandkoming en daardoor al goed bekend met de nieuwe High Level Structure (HLS, een eenduidige opbouw van de nieuwe ISO-versies in hoofdstukindeling en uniformiteit in definities).

Al vanaf 2014 heeft DNV GL haar auditoren getraind in het werken met de HLS. Met de publicatie van de voorlopige versie van de beide normen in 2015 kon de training worden uitgebreid. Na de definitieve publicatie, werden de auditoren geëxamineerd. Dat gebeurt overigens in eigen huis. DNV GL moet aantonen dat haar auditoren voldoende kennis hebben van de inhoud van de norm. De Raad voor Accreditatie ziet toe op de examinering, beoordeelt het managementsysteem én de uitvoering van de audit bij een klant. Na een positief advies heeft de directie van de Raad voor Accreditatie op 13 oktober 2015 accreditatie verleend aan DNV GL.

Waarom is accreditatie belangrijk? 

In feite mag elke instantie met een onafhankelijke toezichthoudende commissie van deskundigen, organisaties toetsen en een certificaat afgeven. De vraag is, wat de waarde is van zo’n toetsing. Accreditatie is belangrijk omdat de RvA internationaal erkend is als onpartijdig en onafhankelijk toezichthouder van internationale normen, waarbij vooral gelet wordt op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van een certificerende organisatie. DNV GL is bevoegd om het accreditatiemerk op certificaten te hanteren, waardoor de opdrachtgever en diens klanten het vertrouwen hebben dat de toetsing juist heeft plaats gevonden met het ultieme doel om (inter)nationale handel te bevorderen. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de ISO herzieningen?

Kijk dan op www.dnvba.nl/nieuweiso