Skip to content

BRCGS S&D versie 4 - geldig vanaf 1 mei

BRCGS versie 4 - Hoe zit het met aangekondigde en onaangekondigde audits?

BRCGS versie 4 - Hoe zit het met aangekondigde en onaangekondigde audits?

BRCGS Storage and Distribution is in november 2020 gepubliceerd. Per 1 mei 2021 wordt er tegen deze versie geauditeerd. 

Er zijn een aantal belangijke wijzigingen doorgevoerd om de norm te laten voldoen aan de GFSI-eisen.

Zo is er een nieuwe eis voor BRC gecertificeerde bedrijven dat er minimaal één audit ongaangekondigd uitgevoerd wordt elke drie jaar. Bij jaarlijkse audits resulteert dit in één onaangekondigde audit elk 3e jaar. BRCGS audits in 2021 zullen doorgaan zoals gepland. Vanaf 2022 zal de certificeerder bij elke audit aangeven of deze aangekondigd of onaangekondigd uitgevoerd gaat worden. Hieronder enkele voorbeelden:

BA_NL_unannounced
De onaangekondigde audit kan plaatsvinden vanaf de 4 maanden voor de audit due date. Wanneer een hoofdkantoor apart van de productielocaties geaudit wordt en bij een scopeuitbreiding dan worden deze aangekondigd geaudit. Het is mogelijk om per jaar 10 dagen op te geven waarop een audit niet mogelijk is. Bij een halfjaarlijkse auditfrequentie mogen er maximaal 5 dagen worden doorgegeven. Bijvoorbeeld wanneer er geen productie is of het bedrijf is dicht. Publieke feestdagen zijn niet inbegrepen in de 10 dagen. De niet beschikbare 10 auditdagen moeten onderbouwd worden met een reden waarom er geen audit plaats kan vinden.  Meer informatie is te vinden en terug te lezen in de betreffende norm onder het hoofdstuk ‘Audit protocol’.

UPDATE ONAANGEKONDIGDE AUDITS

Conform GFSI eisen versie 2020 is er een nieuwe eis voor BRC gecertificeerde organisaties dat er minimaal één audit onaangekondigd uitgevoerd wordt elke drie jaar. BRCGS heeft echter aangegeven dat gedurende de COVID-19 pandemie, een onaangekondigde audit NIET onaangekondigd doorgaat, tenzij de klant specifiek aangeeft dit wél te willen. Bent u klant van DNV en heeft u een onaangekondigde audit staan voor 2021? Uw auditor neemt dan contact met u op.

Wijzigingen in de norm

Door de wijzigingen in de norm is er meer samenhang met andere normen, paragraaf 3.2.1. is hier een voorbeeld van. Ook is er meer aandacht voor fraudepreventie, terug te vinden in paragraaf 3.5.3.

Bent u al klaar voor BRCGS S&D versie 4?

BRCGS heeft een self assessment tool ontwikkelt, zodat u kunt zien of u klaar bent voor de norm. Download hier de gratis self assessment tool. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over certificering voor BRCGS Storage and Distribution? Neem dan contact op via certificatie@dnv.com of via vraag hier vrijblijvend een offerte op.