Healthcare

Aanpassing op de norm NEN-EN 15224

Healthcare certification

Er is een aanpassing op de norm NEN-EN 15224. Deze nieuwe norm is in lijn gekomen met andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001:2015.

De NEN-EN 15224 is een internationale norm die gericht is op de werkzaamheden in de zorgsector, zoals publieke gezondheidzorg, ziekenhuiszorg, jeugdzorg geestelijke gezondheidzorg, eerstelijnszorg, verpleging en verzorging en welzijn.

Daarnaast kan de NEN-EN 15224 ook toegepast worden op samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen, laboratoria en apotheken.  In 2017 is de update voor de aanpassing op de norm gepubliceerd. 

Ook voor deze versie van de norm is DNV GL nu geaccrediteerd. Dat betekent, dat wij audits mogen uitvoeren onder accreditatie. Voor u als organisatie een waarborg, dat wij audits uitvoeren met inachtneming van aan ons gestelde eisen.

Zorginstellingen die nu over een NEN-EN 15224:2012 certificaat beschikken dienen vóór 4 mei 2020 een audit tegen de 2017 versie van de norm te hebben uitgevoerd om over een geldig certificaat te kunnen blijven beschikken.

Wilt u meer informatie over NEN-EN 15224?

Kijk dan op onze pagina EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) certificering.