Skip to content

'Het Gastenhuis' ook ISO gecertificeerd

Zorginstelling Het Gastenhuis mag zichzelf met ingang van februari 2019, ISO gecertificeerd noemen. Met de ISO 9001:2015 certificering laten zij zien dat hun kwaliteitssysteem voldoet aan de daarvoor vastgestelde landelijke en Europese normen.

Het Gastenhuis is een zorginstelling waar mensen met dementie kunnen wonen zoals thuis. Voor Het Gastenhuis is het belangrijk dat de kwaliteit van leven en zorg in alle vestigingen even hoog is én dat dit voldoet aan hetgeen dat er aan klanten beloofd wordt. Daarom is het nodig om zaken met elkaar vast te leggen en meetbaar te maken in een kwaliteitssysteem. In het kwaliteitssysteem van Het Gasthuis zijn de missie en visie van de organisatie vastgelegd en haar werkwijzen, methodieken en procedures op allerlei verschillende terreinen beschreven en meetbaar gemaakt.

Met het behalen van een ISO-certificering voldoet Het Gastenhuis aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland.

Wilt u meer informatie over certificering binnen de zorg?

Kijk dan op onze zorg pagina.