HKZ-normen waar DNV voor is geaccrediteerd

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Cluster 1: Ambulancezorg, GHOR, Huisartsendienstenstructuren

 • Norm Ambulancezorg 2015+A1:2018+C1:2021
 • HKZ Norm GHOR versie 2015 + A1:2019
 • HKZ Norm Huisartsendienstenstructuren versie 2015 + A1:2019

Cluster 2: Eerstelijnszorg 

 • HKZ Norm Fysiotherapiepraktijken:2016 

Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg

 • HKZ Norm Publieke Gezondheidszorg:2015 

Cluster 4: Verpleging en Verzorging – Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, Gehandicaptenzorg

 • HKZ Norm Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015
 • HKZ Norm Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – onderdeel Kraamzorg:2015
 • HKZ Norm Gehandicaptenzorg:2015  

Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg – Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg 

 • HKZ Norm Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg:2015

Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen – Openbare Apotheken 

 • HKZ Norm Openbare Apotheken versie 2015 + A1:2019

Cluster 8: Welzijn – Kinderopvang, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang:2015 
 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Gastouderbureaus:2015 
 • HKZ Norm Kinderopvang, Onderdeel Peuterspeelzalen:2015 
 • HKZ Norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening       
  • Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening:2015
  • Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang:2015
  • Onderdeel Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen:2015
Cluster 9: Jeugdzorg – Jeugdzorg
 • HKZ Norm Jeugdzorg:2015 
 • HKZ Norm Jeugdzorg Addendum:2015
Cluster 10: Justitie – Justitiële Jeugdinrichtingen, Reclassering 
 • HKZ Norm Reclassering versie 2015 + A1:2019
 • HKZ Justitiële Jeugdinstellingen: 2015
Cluster 11: Ziekenhuiszorg 
 • HKZ Norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg versie 2016 + A2:2019
 • HKZ Dialysecentra: 2016
Cliënt/patiëntveiligheid 
 • HKZ Norm Cliënt-/patiëntveiligheid:2015 
 • HKZ Norm Cliënt-/patiëntveiligheid:2015 (uitgave voor ziekenhuizen) 
 • HKZ Norm Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen:2015 

HKZ Certificatieschema Kleine Organisaties:2021  
Geldt voor de volgende clusters: 

 • Cluster 1: Acute Zorg (Ambulancezorg, Huisdienstenstructuren) 
 • Cluster 2: Eerstelijnszorg (Extramurale Fysiotherapiepraktijken) 
 • Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg (Publieke Gezondheidszorg)
 • Cluster 4: Verpleging en Verzorging  (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - VVT, Gehandicaptenzorg) 
 • Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg (Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg) 
 • Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen  (Openbare Apotheken) 
 • Cluster 8: Welzijn (Kinderopvang, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening)
 • Cluster 9: Jeugdzorg (Jeugdzorg)
 • Cluster 10: Justitie (Reclassering)

Overige certificatienormen - NEN-EN 15224:2017  
Geldt voor de clusters: 

 • Cluster 1: Acute Zorg  
 • Cluster 2: Eerstelijnszorg  
 • Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg  
 • Cluster 4: Verpleging en Verzorging  
 • Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg 
 • Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen  
 • Cluster 7: Tandheelkundige zorg  
 • Cluster 8: Welzijn  
 • Cluster 9: Jeugdzorg  
 • Cluster 10: Justitie  
 • Cluster 11: Ziekenhuiszorg
Meer informatie?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Trainingsaanbod

Bekijk hier het volledige trainingsaanbod

Certificeringstraject

Uw certificatietraject bij DNV in stappen

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief

Gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om certificaten te verifiëren

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen

Contact

Heeft een vraag voor ons?