Skip to content

Duurzaamheid

Bent u benieuwd naar de duurzame initiatieven van DNV? Lees hier wat DNV op het gebied van duurzaamheid doet!

Plannen

De 2025 strategie van DNV omvat ambitieuze plannen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit en te streven naar klimaatpositief in 2025. De acties omvatten:
  • Opzet van een stappenplan om tegen 2025 op de meest effectieve en transparante manier 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken.
  • De uitstoot van zakenreizen met 30% verminderen. Alle bedrijfsonderdelen werken actief aan het beperken van vliegreizen en overwegen alternatieve reismogelijkheden.
  • Uitbreiding van onze monitoring en rapportage van emissies in de waardeketen, inclusief emissies van leveranciers, aannemers en onze toeleveringsketen.
  • Doorgaan met het ontwikkelen van een methodologie voor het meten en aantonen van de impact van ons werk op onze geselecteerde SDG's.
  • Het betrekken van medewerkers bij onze duurzaamheidsinitiatieven.
  • Doorgaan met het verminderen van plastic afval voor eenmalig gebruik in al onze kantoren door middel van campagnes en door samen te werken met onze dienstverleners.
  • We blijven werken aan projecten die ons doel ondersteunen om tegen 2025 netto klimaatpositief te zijn, wat betekent dat we meer koolstof zullen opnemen en opslaan dan we uitstoten.

De nieuwe strategie van DNV 2025 omvat een doel om de kantoren en laboratoria van DNV over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit. Eind 2021 hebben we een tussendoel van 50% gecertificeerde duurzame elektriciteit bereikt. Het project om ons elektriciteitsverbruik te veranderen, maakt deel uit van ons algemene doel om onze CO2-uitstoot met 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

SDG’s 

DNV kan de meeste impact geven op de volgende SDG’s: 3) Gezondheid en welzijn. 7) Duurzame en betaalbare energie. 13) Klimaatverandering aanpakken. 14) Bescherming van zeeën en oceanen. 

Onze impact wordt bereikt door middel van onze dienstverlening op het gebied van maritieme dienstverlening (b.v. overschakelen naar elektrische/ H2O aandrijving van schepen) – SDG 13 en 14, op gebed van onze energie adviezen – SDG 7 en 13 en op gebied van business assurance – SDG 3, 7 en 13.

sdg

Energiebesparing binnen onze producten

Ons product betreft dienstverlening. Wij realiseren hierbij energiebesparing door het uitvoeren van audits remote en als wij op reis gaan maken wij zoveel mogelijk gebruik van elektrisch vervoer of openbaar vervoer.

Remote auditeren

Remote auditeren wordt vandaag de dag steeds vaker ingezet. Een remote audit is een audit die op afstand wordt uitgevoerd, zonder dat de inhoud van de audit afwijkt van een traditionele audit op locatie. Via een digitale omgeving en met behulp van de juiste audiovisuele middelen wordt er geauditeerd. Interviews worden online afgenomen en de inzage van documenten en processen gebeurt ook online. De remote audit moet inhoudelijk precies hetzelfde zijn als een fysieke audit. Het is aan de auditor om zoveel mogelijk ‘online’ te kunnen zien om het managementsysteem objectief en goed te beoordelen.

Samen met onze klanten hebben wij hiermee de afgelopen periode positieve ervaringen opgedaan en worden deze audits ook als efficiënt en effectief ervaren. In overleg met uw Lead Auditor bepaalt u welk deel van de audit remote en welk deel (naderhand) fysiek op locatie wordt uitgevoerd.

Vervoer

Het laatste jaar zijn onze vervoersbeweging sterk reduceert, met name vanwege de corona crisis. Maar deze trend zullen we vanuit ons duurzaamheidsbeleid voortzetten. Dit betekent meer remote auditeren in combinatie met bezoek aan locaties. Voor ons kantoorpersoneel zal dit ook doorgevoerd gaan worden. Hierbij wordt thuiswerken meer gestimuleerd en toegestaan. Hierdoor worden de vervoerbewegingen en dus energieverbruik beperkt. De kantooromgeving is hierop aangepast door het inrichten van flexwerkplekken. 

Bijzondere acties 

Bomen planten

Bij elke trainingsaanmelding hebben wij in de zomer van 2022 een boom geplant. Wij planten tenminste 300 bomen (150 bomen in Nederland en 150 bomen in Afrika). Lees hier meer. 

Bedrijfsactiviteit 2022

Onze bedrijfsactiviteit (circa 100 medewerkers) stond op 24 juni 2022 in het teken van Duurzaamheid in samenwerking met de organisatie Duurzaam bedrijfsuitje (gecertificeerd bij de gemeente Eindhoven keurmerk GOUD en MVO Nederland partner). Wij zijn gaan plastic soep vissen in de grachten van Utrecht en daarna ook in de straten (heen & terugweg) het zwerfafval verzamelen.