Skip to content

Procedure melden van incidenten/recalls

Binnen de foodsector geldt een verplichting van het melden van recalls en incidenten. Lees hier hoe de procedure voor recalls en incidenten werkt.

Bij de standaarden BRCGS Food, BRCGS Agents & Brokers, BRCGS Storage & Distribution, BRCGS Packaging, BRCGS CP, IFS Food, IFS Broker, IFS Logistics, IFS HPC, ISO 22000, FSSC 22000 en/of FAMI QS, is er een meldingsplicht bij recalls. De wijziging in de normen geeft aan dat u bij een eventuele formele recall verplicht bent DNV hiervan ook op de hoogte te brengen. Naast het verplicht melden van recalls, is het nu ook verplicht om overige voedselveiligheidsincidenten te melden. DNV heeft als uw certificerende instelling de onderstaande werkwijze opgesteld.

Kijk hier voor de recall procedure voor GMP.

Waarom moeten recalls/incidenten gemeld worden?

Binnen de norm bent u verplicht een recall (terugroeping) of voedselveiligheidsincident van een product binnen drie werkdagen bij uw certificerende instelling te melden. Dit zodat geverifieerd kan worden of de juiste corrigerende maatregelen genomen zijn.

Procedure bij het melden van recalls

  1. Stuur de melding van de recall naar het email adres globalfbhub@dnv.com en aan uw lead auditor (in de CC). We vragen u de e-mail in het Engels op te stellen.
  2. De volgende gegevens dienen opgenomen te worden in de e-mail: Onderwerp e-mail: Product recall – Naam Land - Naam bedrijf
  3. De melding moet de volgende zaken bevatten:      
1. Soort incident
2. Datum van terugroepactie (recall) of incident: YYYY-MM-DD
3. Reden van recall of incident
4. Betrokken producten: naam product inclusief lotcode/batchcode en omvang betrokken lotcode/batchcode
5. Beschrijving van de eerste corrigerende maatregelen
6. Genomen stappen en activiteiten t.a.v. het incident
7. Onderliggende oorzaak van het probleem
8. Preventief actieplan
9. Datum eerstvolgende audits

10. Norm(en) waartegen de organisatie bij DNV gecertificeerd is


Wat verstaan we onder een incident?

  • Wanneer de NVWA een sanctie (boeterapport) oplegt.
  • Alle terugroepacties (recalls) van producten, met als gevolg negatieve 
  • Berichtgevingen in de media of onder verscherpt toezicht staan.
  • Een gevaar voor de openbare veiligheid (bijv. uitbraak van voedselvergiftiging of letsel bij klanten).
  • Een bewijs van wantoestanden (zoals onder andere fraude, corruptie).
  • Negatieve openbare verklaringen vanuit een toezichthouder, NGO of grote retailers.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de meldingsplicht of de procedure bij het melden van recalls en incidenten, dan kunt u terecht bij uw lead auditor. In dit geval kunt u uw vraag het beste per e-mail sturen.

Overzicht normen in de food

Wilt u een overzicht van alle food normen op het gebied van certificering? Bekijk hier het overzicht van food normen.

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?