Business Assurance - Viewpoint

Concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain

Samenvatting

De impact van COVID-19 op de Supply Chain

De huidige pandemie heeft de wereldwijde supply chains op de proef gesteld. In ons recente ViewPoint onderzoek dat gaat over ‘Concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain’, geeft meer dan de helft van de organisaties aan dat COVID-19 de supply chain heeft verstoord.  

Door de veranderingen in behoeftepatronen varieert de een impact op verschillende sectoren en de geografieën. Zo hebben productiebedrijven te lijden onder het gebrek naar vraag, maar is er bij organisaties die diensten aanbieden op het gebied voedingsmiddelen en ICT juist een uitdaging door de toenemende vraag. 

Deze moeilijke tijden vragen om een aanpak op maat. Wanneer organisaties zich in een ongekende situatie bevinden die wordt veroorzaakt door een onvoorspelbaar virus, kan een volwassen supply chain management aanpak het beste middel zijn om deze uitdaging aan te gaan. Waar veel organisaties aangeven dat zij al een in het bezit zijn van een volwassen aanpak. Blijkt uit het onderzoek toch dat de huidige pandemie ervoor gezorgd heeft dat dit tot betere niveaus heeft geleid.

Echter is het primaire risico voor organisaties niet de pandemie zelf, maar ook de bestaande risico’s binnen de supply chains worden momenteel versterkt. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidskrachten, competenties, marktvolatiliteit, en productkwaliteit en -veiligheid.

Het verspreiden van risico’s

De meest voorkomende acties zijn gericht op communicatie en toezicht, maar richten zich voornamelijk op directe leveranciers (niveau 1). Daarom is het ook belangrijk goed bekend te zijn met uw leveranciers, prioriteiten te stellen en de communicatie en samenwerking te verhogen. Hoewel het erop lijkt dat er een gestructureerde aanpak wordt toegepast, bestaat er voor veel organisaties een sterke behoefte om dieper door te dringen tot de leveranciers waarop ze vertrouwen, om hen echt te leren kennen. 

Naast het werken met bestaande leveranciers, voeren organisaties ook acties uit die bedoeld zijn om de risico's te spreiden. Deze acties zijn voornamelijk gericht op uitbreiding en verbreden van het leveranciersbestand (33%), maar omvatten ook vervanging (19%) en beëindiging van leveranciers met een hoog risico (16,7%), naast in-sourcing (15,4%). Het is nog maar de vraag of dat de voorspellingen van deskundigen over de pandemie kloppen en er een toename van "reshoring" plaats zal vinden, maar een ding is zeker. Het heeft de kwetsbare punten in de toeleveringsketen aan het licht gebracht. 

*reshoring is het terughalen/verplaatsen van de productie naar eigen land.

Het waarborgen van de continuïteit van supply chains

Maar liefst 2 op de 3 organisaties heeft de behoefte om de continuïteit binnen de supply chain aan te pakken. COVID-19 vereist een flexibele en gezamenlijke aanpak. Organisaties profiteren van de mogelijkheid om in overleg te gaan met de leveranciers en zo tot pragmatische oplossingen te komen.  

COVID-19 heeft beperkingen gesteld aan de wijze waarop organisaties hun leveranciers kunnen blijven kwalificeren. Daarnaast hebben de lokale lockdowns wereldwijd geleid tot een vermindering van het aantal audits op locatie. Hierdoor zijn er bij organisaties meer audits op afstand uitgevoerd en remote kwalificatie van leveranciers op basis van documenten. Er is nog steeds een kloof te overbruggen door de afname van het aantal audits ter plaatse. Daarentegen is het bemoedigend om te zien dat organisaties steeds vaker op zoek gaan naar digitale oplossingen om de inspanningen in de supply chain te vergroten en risico’s beter te kunnen managen. 

Strategische veranderingen door COVID-19

Organisaties realiseren zich dat hun strategische aanpak moet worden aangepast. De verandering die door de meeste organisaties (57%) wordt aangeven is het streven naar alternatieve leveranciers (back-up & diversificatie), gevolgd door digitalisering en voorraadbeheer.

Het is positief om te zien dat een groot deel van de organisaties een duurzamere supply chain ook als veerkrachtiger beschouwt. Organisaties zijn in beweging en verzoeken leveranciers als allereerst om informatie over duurzaamheid aan te leveren of gaan in gesprek met hen om een gezamenlijk begrip op te bouwen. 

Het is nog maar de vraag hoe de blijvende veranderingen die door de pandemie teweeg zijn gebracht in de supply chain beheert moeten worden. Wat zeker lijkt te zijn, is dat de huidige situatie nog lang invloed heeft op de supply chains. Organisaties die erin slagen de crisis te gebruiken ter verbetering en innovatie zullen veerkracht en doorzettingsvermogen opbouwen.

Voorlopers in de supply chains

Het onderzoek heeft de 120 organisaties (10% van de algemene steekproef) geanalyseerd die de meest volwassen, veelomvattende en flexibele supply chain managementaanpak hebben. Hoewel ze een uitgesprokenere volwassen aanpak hebben die het hele leveranciersbestand omvat, melden de leiders dat hun supply chains evenveel, zo niet meer, dan de gemiddelde steekproef worden beïnvloed. Het lijkt erop dat zij een duidelijke strategie hebben om actie te ondernemen en risico’s te spreiden en tegelijkertijd gestructureerd, flexibel en wendbaar te werk te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn gericht op het vinden van oplossingen voor bestaande leveranciers en het uitbreiden van hun leveranciersbestand.