Skip to content

Meerwaarde van Persoonscertificatie

DNV persoonscertificatie draagt bij aan vertrouwen, kwaliteit, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.​

Vertrouwen

Hoe kunnen we erop vertrouwen dat we met een vakbekwaam persoon te maken hebben aan wie we onze opdracht met een gerust hart kunnen toevertrouwen? Tegenwoordig is aantoonbare kwaliteit een voorwaarde voor het vertrouwen om zaken te doen. DNV biedt met Persoonscertificatie een middel om daar grip op te krijgen. Als onafhankelijke en onpartijdige organisatie maakt DNV vakbekwaamheid meetbaar en transparant. Voor de maatschappij omdat het certificaat iets zegt over wat van de beroepsgroep mag worden verwacht; voor de vakman omdat het de maatschappij duidelijk maakt wat hij te bieden heeft en dat hij zich committeert aan de norm. Dat biedt geloofwaardigheid en gerechtvaardigd vertrouwen voor klanten en opdrachtgevers. En dat vergroot uw marktwaarde!

Kwaliteit

Iedereen wil kwaliteit. Maar wat is kwaliteit? En welke eisen gelden voor uw specifieke situatie? Kwaliteit is een subjectief begrip. De maatschappij zoekt en vindt zekerheden in het normeren van kwaliteit. Van systemen, van producten en ook van mensen. Om grip te krijgen op wat we verwachten; of wat geëist wordt. Kwaliteit van personen is te vatten in competenties; een combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. DNV biedt met persoonscertificatie een middel om vakbekwaamheid te borgen en actueel te houden. Een persoonscertificaat kent immers maar een beperkte geldigheid! Daarmee investeert u in de kwaliteit van vakbekwaamheid en voegt u samen met DNV waarde toe aan vakmensen. Dat onderscheidt u of uw organisatie in de markt.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe onderscheidt u zich als organisatie of als professional? Wat maakt u concurrerend en aantrekkelijk voor klanten? Als organisatie heeft u een unieke propositie in de markt, die te maken heeft met het arbeidspotentieel in uw organisatie. Als professional geeft u daar zelf invulling aan. De juiste persoon op de juiste plaats dus. Met het inzetten van persoonscertificatie heeft de organisatie een beleidsinstrument of marketing tool in handen voor strategische en duurzame personeelsplanning. U heeft uw arbeidskracht immers gekwalificeerd tegen objectieve, herkenbare en relevante normen. En daarmee voldoet u aan de wensen van uw klanten. Zo vergroot u de inzetbaarheid en mobiliteit van professionals. Zeker waar persoonscertificatie ook over veiligheid gaat, investeert u in duurzame inzetbaarheid; dat resulteert in minder uitval, minder risico’s, meer zorg voor mens, materiaal en milieu en een hoger bedrijfsresultaat.

Professionalisering

DNV draagt met Persoonscertificering bij aan de professionalisering; van u, van uw organisatie of van uw beroepsgroep. Met het certificeren van vakbekwaamheid investeert u in de kerncompetenties die in uw beroepsgroep relevant zijn. Het opzetten van een beroepsprofiel vormt aanleiding voor een continue dialoog over de context en ontwikkeling van professionaliteit binnen een beroepsgroep of sector. Het draagt bij aan consensus over en transparantie van actuele competentie-eisen binnen een brede groep belanghebbenden en zorgt voor eenduidigheid tussen vraag en aanbod.
 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.