Skip to content

EKH Keurmeester Hijskranen (boven de haak)

Door de Vereniging van Erkende Keurbedrijven is, nadat door de overheid het besluit werd genomen niet langer toezicht uit te oefenen bij het keuren van hijsgereedschappen, het initiatief genomen om, samen met DNV, een vakbekwaamheidsprofiel voor de EKH Keurmeester te ontwikkelen en daar de zware eis van certificatie aan te verbinden.​

 

Alleen zo kan in de ogen van het bedrijfsleven de vakbekwaamheid worden geborgd en het veilig gebruik van hijsmiddelen worden bevorderd. De leden van EKH, en dat zijn de meeste van de inspectie- en onderhoudsbedrijven voor kranen in Nederland, hebben zich verplicht uitsluitend met gecertificeerde EKH Keurmeesters te werken.

Examen en certificaat

Indien u gecertificeerd wil worden, dan kunt u zich aanmelden voor de examens bij erkend examenbureau TECH Examencentrum. Zij plannen u in voor een theorie- en een praktijkexamen. Het examen wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van DNV, afgenomen door TECH Examencentrum. Indien u deze examens met goed gevolg aflegt, wordt de aanvraag voor certificatie in behandeling genomen. Zie hiervoor ook het examenreglement.

Ervaring

Deelname aan het examen is mogelijk indien de kandidaat minimaal gedurende 3 jaar voorafgaande aan het examen aantoonbare ervaring heeft in het keuren en/of onderhouden en repareren van kranen. 

Indien een kandidaat niet over de genoemde ervaring beschikt, is deelname aan het examen mogelijk wanneer de kandidaat:

  • In het jaar voorafgaande aan het examen aantoonbaar minimaal 4 kraaninspecties zelfstandig heeft uitgevoerd. De kandidaat dient zijn praktijkervaring als keurmeester aan te tonen via verklaring(en) praktijkervaring van de werkgever(s) of, als zelfstandige, via minimaal 4 verklaringen van opdrachtgevers of werk/opdrachtendossiers

    of

  • In een periode van 3 tot 12 maanden voorafgaande aan het examen tenminste zesmaal met een kraankeuring, uitgevoerd door gecertificeerde EKH kraankeurmeester, heeft meegelopen. De kandidaat dient hierover door de betrokken EKH Kraankeurmeester(s) ondertekende verklaringen te overleggen.

Terug