Skip to content

EIA-certificering

DNV voert voor NOBCO het EIA-certificeringsproces uit. EIA is hét kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches dat wereldwijd geldt.

Daarmee maakt een coach voor zichzelf, maar zeker ook voor de beroepsgroep en de afnemers van coaches transparant op welk niveau coachingsdiensten worden aangeboden.

Het EIA-toetsingssysteem kent kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten en waardeert de coach op zijn/haar relevante competenties, relevante werkervaring en de toepassing daarvan in een lopende praktijk; van de coach wordt daarbij verwacht dat hij/zij inzichtelijk maakt hoe hij/zij leert en reflecteert en een beeld schetst van zichzelf als geïntegreerde professional.

Hoe werkt het aanvragen van EIA-certificering?

Je kunt je aanvraag indienen via de DNV-portal.

Voor het aanvragen van jouw EIA-certificering maak je een portfolio van documenten waarmee je aantoont dat je aan de eisen van het door jou gewenste EIA-niveau voldoet. 

Het EIA-niveau wordt toegekend door een NOBCO-toetsingspanel, dat zich laat adviseren door DNV en een team van assessoren. DNV voert daarbij een toets uit waarbij beoordeeld wordt of de aanvrager voldoet aan de nominale criteria; aansluitend voert een team van assessoren een inhoudelijke toets uit. De aanvraag wordt maximaal gewaardeerd op het niveau waarop deze is ingediend. De aanvrager mag ervan uitgaan dat de aanvraag binnen 3 maanden is getoetst en ontvangt een onderbouwd toetsingsrapport. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, zal de coach ingeschreven worden in het NOBCO-register en is de coach op die manier zichtbaar en vindbaar.

De EIA-certificering geldt voor een periode van 5 jaar. In deze periode wordt van de coach verwacht dat hij/zij zich blijvend professioneel ontwikkelt. Na afloop kan de coach zich laten hercertificeren. 

Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Deze tarieven zijn door NOBCO/EMCC vastgesteld en op haar website gepubliceerd. Een aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de kosten zijn voldaan.

Welke certificeringsniveaus zijn er?

EIA kent 4 verschillende niveaus:
•    Foundation
•    Practitioner
•    Senior Practitioner
•    Master Practitioner

Het EIA-normenkader is erop gebaseerd dat coaches al vroeg in hun loopbaan geaccrediteerd kunnen worden. Naarmate een coach zich ontwikkelt en ervaring opbouwt, kan deze op een hoger niveau erkend worden. Zo is er voor iedere coach een herkenbaar niveau.

EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties, het zogenaamde “Competence Framework”. Daarnaast worden werkervaringseisen gesteld en wordt van een coach verwacht dat hij/zij zich professioneel ontwikkelt.

Waaraan dient een portfolio te voldoen?

Het portfolio omvat een kwantitatief en een kwalitatief deel:

De uitgebreide criteria vind je in de handleiding, die leidend is bij je aanvraag. Het is dat ook raadzaam deze handleiding secuur door te nemen bij het opstellen van een portfolio. 

Dien hier je EIA-aanvraag in.

Meer informatie tref je aan via de website van NOBCO.

Terug