Noloc Register Loopbaanprofessionals

Noloc Register Loopbaanprofessionals

Wat doet een Loopbaanprofessional?

Een loopbaanprofessional beweegt zich op het snijvlak tussen organisatie, mens en arbeid en begeleidt mensen en organisaties bij velerlei vraagstukken op het gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Een loopbaanprofessional kent daarbij verschillende rollen: adviseur, coach, begeleider, sparring partner, kennisoverdrager, facilitator, onderzoeker, etc. Deze vraagstukken kunnen zowel individueel van aard zijn, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie, outplacement, studiekeuzebegeleiding, talentontwikkeling en werkgeluk, als zich meer richten op organisatieniveau.

Waarom het certificaat Register Loopbaanprofessional?

Het beroep van loopbaanprofessional is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich een ‘loopbaanprofessional’ mag noemen. Om de kwaliteit van loopbaanprofessionals te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel van een loopbaanprofessional opgesteld. Loopbaanprofessionals die aan de eisen van dat profiel voldoen, kunnen zichzelf laten certificeren als Register Loopbaanprofessional (RL). 

DNV is de certificerende instelling voor loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid willen aantonen. Noloc is eigenaar van de norm en stelt zo nodig wijzigingen voor. DNV is verantwoordelijk voor de afhandeling van het certificatieproces vanaf aanmelding van de kandidaat tot en met het nemen van het certificatiebesluit.Het certificaat  

Om als keurmeester voor een dergelijk certificaat in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende eisen:

Beroepsprofiel en toetsingskader

U vindt alle informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader op de Noloc-website: www.noloc.nl.

Certificatie

De initiële toetsing bestaat uit de beoordeling van een portfolio (dossier) en een mondeling assessment. Het certificaat is vier jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, moet recertificering plaatsvinden. Er moet dan aangetoond worden dat de vakbekwaamheid is onderhouden en dat de kandidaat toont (via te behalen PE-punten) zich te hebben ontwikkeld. De recertificering bestaat alleen uit de beoordeling van een portfolio. 

Start hier uw (re)certificering voor Register Loopbaanprofessional: DNV Noloc Portal

Voor vragen over de (re)certificering als Register Loopbaanprofessional kunt u contact opnemen met DNV via noloc@dnv.com.

 

Terug