Skip to content

Noloc Register Jobcoaches

Noloc Register Jobcoaches

Wat doet een Jobcoach?

Een jobcoach coacht mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk en de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals waarop de cliënt een beroep doet. De jobcoach wordt voor de werkgever een strategisch partner die naast de coaching ook een adviserende rol heeft. De jobcoach adviseert de werkgever bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en is een sparringpartner als het gaat om het creëren van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

Waarom het certificaat Register Jobcoach?

Het beroep van jobcoach is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich ‘jobcoach’ mag noemen. Om de kwaliteit van jobcoaches te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel opgesteld. Jobcoaches die aan de eisen van dat profiel voldoen, kunnen zichzelf laten certificeren als Register Jobcoach (RJ). Inmiddels zijn er ruim 400 Register Jobcoaches die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. Vanaf 1 januari 2023 vindt de toetsing plaats via DNV.

Beroepsprofiel en toetsingskader

Het beroepsprofiel RJ en het toetsingskader voor certificering kunt u vinden op de website van Noloc.

Hoe werkt certificering?

DNV is dé certificerende instelling voor jobcoaches die hun vakbekwaamheid willen aantonen. We zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van het certificatieproces, vanaf aanmelding tot het nemen van het certificatiebesluit. 

De initiële toetsing bestaat uit de beoordeling van uw portfolio (dossier) en een mondeling assessment. Na het behalen van het certificaat, is deze vier jaar geldig. Voordat uw certificaat verloopt, moet recertificering plaatsvinden. Bij recertificering toont u met een portfolio aan dat de vakbekwaamheid is onderhouden en dat u zich heeft ontwikkeld (via te behalen PE-punten). 

Start uw (re)certificering voor Register Jobcoach vanaf 1 januari 2023 in de DNV Noloc Portal.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact met ons opnemen via 010 2922811 of noloc@dnv.com.

 

Terug