EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen (onder de haak)

Hijs- en hefgereedschappen zijn bijzondere arbeidsmiddelen waarbij, door de aard van de handelingen die ermee kunnen worden verricht, gemakkelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

 

Het correcte gebruik van de juiste hijs- en hefgereedschappen en de staat waarin de hijs- en hefgereedschappen zich bevinden is sterk bepalend voor het veiligheidsrisico tijdens het uitvoeren van die handelingen. Dat betekent dat het regelmatig keuren van deze arbeidsmiddelen het risico op ongevallen aanzienlijk verkleint. Een dergelijke keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige, die ervaring heeft met het keuren van hijs- en hefgereedschappen. De branchevereniging EKH stelt zich op het standpunt dat bij een keuring niet alleen wordt vastgesteld of een hijs- of hefgereedschap aan de minimale veiligheidseisen voldoet, maar ook of een dergelijk gereedschap in de komende gebruiksperiode geen veiligheidsrisico gaat opleveren. Het periodiek laten keuren door een deskundige van hijs- en hefgereedschappen is een verplichting van de werkgever. Maar waar vindt men die deskundigheid?

De EKH heeft, samen met DNV het certificatieschema EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen ontwikkeld, met als resultaat gecertificeerde EKH Keurmeesters Hijs- en hefgereedschappen, die deze keuringen op een deskundige manier kunnen uitvoeren.

Het certificaat  

Om als keurmeester voor een dergelijk certificaat in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende eisen:

Examen en certificaat

Indien u gecertificeerd wil worden, dan kunt u zich aanmelden voor de examens bij erkend examenbureau TECH Examencentrum. Zij plannen u in voor een theorie- en een praktijkexamen. Het examen wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van DNV, afgenomen door TECH Examencentrum. Indien u deze examens met goed gevolg aflegt, wordt de aanvraag voor certificatie in behandeling genomen. Zie ook het examenreglement.

Opleidingsniveau

De kandidaat moet men tenminste minimaal een opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 2 met voldoende specifieke kennis op het gebied van hijsgereedschappen hebben afgerond of een opleiding die daaraan gelijkwaardig is.

Ervaring

De kandidaat moet aantoonbaar tenminste 1 jaar ervaring hebben met het zelfstandig inspecteren bij de levering van en/of de inspectie/keuring/reparatie van hijs- en hefgereedschappen.

 

Terug