Skip to content

Toevoeging van klimaatverandering aan de ISO-managementsysteemnormen

ISO heeft een amendement gepubliceerd voor een groot deel van haar bestaande en nieuwe managementsysteemnormen. Het amendement bevat tekst die organisaties verplicht om de relevantie van klimaatveranderingsrisico’s in overweging te nemen bij hun analyse van de organisatiecontext en de behoeften van stakeholders.

Deze wijziging volgt op de ISO London Declaration, waarmee ISO zich ertoe zet klimaatverandering te bestrijden en bij te dragen aan de klimaatagenda.

Bij sommige normen ligt het verband met klimaatveranderingsrisico’s misschien niet direct voor de hand. Het is niet de bedoeling van ISO om geforceerd verbanden te leggen, maar om te waarborgen dat elke organisatie klimaatverandering opneemt als onderdeel van hun contextanalyse en, indien relevant bevonden, meeneemt in het ontwerp en de implementatie van een managementsysteem.

Inzicht verkrijgen in de organisatiecontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders is al verplicht en wordt beschreven in hoofdstuk 4 van de geharmoniseerde structuur van de ISO-normen. De enige nieuwe actie die nu wordt vereist, is dat klimaatverandering als thema altijd moet worden overwogen als onderdeel van de analyse.

 

Welke normen?

Het amendement met betrekking tot klimaatverandering geldt voor alle ISO-managementsysteemnormen van type A. Dit zijn normen waarin eisen worden gespecificeerd en op basis waarvan organisaties kunnen worden gecertificeerd. Het gaat om de volgende normen: ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 en ISO/IEC 27001. Bekijk hier de volledige lijst op de site van IAF.  

De inherente relevantie van klimaatverandering zal per norm sterk verschillen vanwege de verschillen in scope en beoogde doelen. De relevantie hangt ook af van factoren zoals de locatie en de aard van de organisatie, bijvoorbeeld: de branche, de soorten processen, producten en diensten, enzovoort.

 

Wat is de nieuwe eis?

Het amendement is opgenomen in hoofdstuk 4 van de geharmoniseerde structuur (Bijlage 2 van Annex SL van ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement):

  • 1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context, waaraan de volgende zin wordt toegevoegd: “De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevante kwestie is”, en
  • 2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van stakeholders, waaraan de volgende zin wordt toegevoegd: “OPMERKING: Relevante stakeholders stellen mogelijk eisen met betrekking tot klimaatverandering”.

Kortom, de nieuwe eis bepaalt dat organisaties moeten vaststellen of klimaatverandering een relevante kwestie is en of relevante stakeholders eisen stellen met betrekking tot klimaatverandering. Als klimaatverandering een relevante kwestie wordt bevonden, moet bij de ontwikkeling en implementatie van het managementsysteem rekening worden gehouden met klimaatverandering. Als u al beschikt over een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens een ISO-norm, voert u een dergelijke contextanalyse nu al uit. Het enige verschil is dat klimaatverandering altijd een thema van overweging moet zijn in uw analyse, en dat het deel moet uitmaken van uw managementsysteem indien dit thema relevant wordt bevonden.

Broeikasgassen, opwarming van de aarde en klimaatverandering staan al meer dan 30 jaar op de agenda voor overheden, autoriteiten, bedrijven, ngo’s en de samenleving als geheel. De negatieve effecten van broeikasgasemissies zijn evident en het is essentieel dat iedereen een bijdrage levert.

Veel organisaties hebben al beoordeeld in hoeverre ze worden beïnvloed door klimaatverandering. Voor organisaties die dit nog moeten doen, kan dit een goede gelegenheid zijn om te beginnen met het beoordelen van de risico’s van klimaatverandering en om het managementsysteem toe te rusten met instrumenten om de uitdagingen aan te pakken.

De DNV-auditor zal deze aanvullingen meenemen in toekomstige auditactiviteiten wanneer deze onderdelen van het managementsysteem worden beoordeeld.