Boost My Audit

Focus uw audits op wat er het meest toe doet.

Het DNV klantenportaal Veracity

Een goed functionerend managementsysteem zorgt voor effectieve ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen. Maak gebruik van onze online tool Boost My Audit en focus op de aandachtsgebieden die voor uw organisatie het meest belangrijk zijn. 

Hoe werkt het?

Boost My Audit biedt meer dan 200 aandachtsgebieden. Dit zijn de aandachtsgebieden die onze klanten de afgelopen jaren het meest hebben gebruikt tijdens de audit, waar de meeste afwijkingen voorkomen en waar de auditors van DNV belang aan hechten. Alle 80.000 klanten van DNV worden uitgenodigd om vóór elke audit specifieke aandachtsgebieden te selecteren, zodat DNV kan beoordelen hoe goed het managementsysteem presteert op de gekozen aandachtsgebieden en ten opzichte van de eisen van de norm. Alle gegevens worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld om u te helpen op de juiste gebieden verbeteringen aan te brengen. Bekijk de kritieke aandachtsgebieden per norm, bedrijfsrisico of bedrijfsproces. Filter op branche om aandachtsgebieden te identificeren die in uw bedrijfstak het belangrijkst zijn. De tool biedt uitgebreide checklists om u te begeleiden in uw interne auditprocessen of helpen u bij de voorbereiding op externe audits. Door inzicht te krijgen in de aandachtsgebieden die er voor uw organisatie het meest toe doen, kunt u de kans benutten om inzicht te krijgen in de prestaties van uw managementsysteem en uw inspanningen te richten op waar dit het belangrijkst is.

Boost My Audit helpt u:

  • Aandachtsgebieden te identificeren die relevant zijn voor uw bedrijfstak of bedrijfstype;
  • Interne auditinspanningen op een gestructureerde manier te begeleiden met de bijbehorende uitgebreide checklists. 
  • U voor te bereiden op externe certificeringsaudits.

Bent u klant van DNV en wilt u toegang tot de tool?

  1. Log in op het DNV klantenportaal Veracity (heeft u geen account? Maak deze dan eerst aan).  
  2. Na het inloggen klikt u op 'My Services'.  
  3. Klik op 'add service'.  
  4. Zoek via de zoekfunctie op 'Boost my audit'. 
  5. Klik de service aan en klik op 'Free Access'.  
  6. De service is toegevoegd en vanaf dit moment toegankelijk via 'My Services'.