Skip to content

Masterclass Kennismanagement

Mastering knowledge = mastering the future.


De stap naar concrete actieplannen als het gaat om het gericht organiseren van kennis is niet eenvoudig; Hoe zet je een goede kennishuishouding op? Waar begin je? Welke methoden en technieken zijn daarbij nuttig? Welke valkuilen zijn er? Iedere organisatie stelt zijn eigen eisen aan de kennishuishouding, maar hoe bepaal je wat voor jouw organisatie van belang is?

Kant-en-klaar kennismanagement plan
In deze vijfdaagse masterclass krijgt u een raamwerk voor het slim organiseren van kennis. Met als leidraad het werken aan een eigen business case, dat resulteert in een uitgewerkt kennismanagement (KM) plan voor uw organisatie.

Programma
Onder meer de volgende onderdelen komen aan bod:

State of the art
Aan de hand van basisconcepten en praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de rol van kennis in organisaties, de relevante aspecten van KM en het brede scala aan oplossingsrichtingen en maatregelen op het gebied van KM.

Ontwikkelen van een kennisstrategie
Hoe KM verankerd kan worden in de ambities en resultaatgebieden van een organisatie.

Leren in organisaties
Kennis benaderen vanuit de optiek van leren en het leervermogen van organisaties. Centraal staat de opbouw en ontwikkeling van nieuwe kennis binnen een organisatie.

Het geheugen van organisaties, het collectief geheugen.
Optimale benutting van al bestaande en beschikbare kennis in de organisatie. Kennis wordt daarbij benaderd vanuit het doel om de juiste kennis op de juiste plaats en op het juiste moment bereikbaar en beschikbaar te hebben.

Organiseren van een kennisinfrastructuur
De inzet van maatregelen voor KM en het inrichten van de kennisinfrastructuur.

Veranderen en motiveren
Motivaties van medewerkers spelen een cruciale rol in KM-initiatieven. We gaan in op de veranderkundige aspecten en de relatie tussen KM, HRM-instrumenten en management vaardigheden.

Indicatoren voor KM
Hoe en met welke meetinstrumenten KM-activiteiten kunnen worden gestuurd en hoe het resultaat beoordeeld kan worden.

Implementeren
De laatste dag staat in het teken van de eigen case, waarbij elke groep begeleid wordt door een senior adviseur.

Doelgroep
Managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor, of betrokken zijn bij, (de implementatie van) KM-initiatieven.

Deze training wordt in company aangeboden. Heeft u interesse neem dan contact op met de docent Eelco Kruizinga.