Skip to content

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) kiest bewust voor interne audits door externe auditors van DNV

Het LZV is een ketenzorgorganisatie, zij kozen bewust om externe auditoren van DNV de interne audit te laten doen.

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een ketenzorgorganisatie waarbij een goede coördinatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende deelnemers in de keten noodzakelijk is om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen. Om dit te beoordelen heeft het LZV er bewust voor gekozen de interne audit op dit onderwerp uit te laten voeren door externe auditoren van DNV – Business Assurance.


Download het artikel uit Kwaliteit in Bedrijf

Het vakblad Kwaliteit in Bedrijf heeft in de editie september 2016 het artikel geplaatst. U kunt het volledige artikel 'Samenwerken is Mensenwerk'[991 KB] hier downloaden.


Meer informatie